Wybieramy lekcję muzealną?

Lekcja muzealna to zajęcia, które odbywają się w Muzeum na wystawie. Jest to okazja do tego, żeby dobrze poznać Muzeum, dowiedzieć się ciekawych rzeczy od ludzi, którzy zawodowo zajmują się zachowaniem i promowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dzięki lekcji muzealnej, dzieci i młodzież mają okazję poznać instytucję kultury i wartości przez nią przekazywane. Lekcja muzealna może mieć formę wykładu bądź zabawy.

Koszt lekcji muzealnej: 100 zł za grupę (maksymalna ilość osób w grupie - 25)

Czy może warsztaty?

Warsztaty to zajęcia odnoszące się do tematyki Muzeum. Również częściowo lub w całości odbywają się na ekspozycji. Mają jednak inną formę i inny cel, tutaj tematyka Muzeum jest tylko punktem wyjścia, a celem jest stworzenie własnego dzieła, bądź wspólne, grupowe wypracowanie jakiegoś efektu, na przykład kompromisu w dyskusji lub materiału prasowego.

Koszt warsztatów: 120 zł od grupy (maksymalna ilość osób w grupie - 25).

Dla najmłodszych animacje?

Animacje to zajęcia angażujące uczestników do wspólnej zabawy, czy też nauki przez zabawę. Ten rodzaj aktywności kierujemy szczególnie do najmłodszych zainteresowanych.

Koszt animacji 120 zł od grupy (maksymalna ilość osób w grupie - 25)

Co to jest Bon Kultury?

Bon Kultury to zajęcia dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Zajęcia mają formę interaktywną i ich celem jest pokazanie, że dziedzictwo kulturowe może inspirować, a Muzeum to ciekawe miejsce, gdzie można aktywnie spędzać czas. W związku z tym iż dofinansowanie Bonu Kultury przyznawane jest na określony czas, tematy zajęć zmieniają się w ciągu roku. Dlatego zainteresowanych prosimy o zaglądanie na stronę.