Zajęcia edukacyjne:

 

Rezerwacja zajęć edukacyjnych odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacja@muzeumtatrzanskie.pl.

Prosimy dokonywać rezerwacji minimum z tygodniowym wyprzedzeniem. Odwołanie zajęć drogą e-mail, najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem.

Przy zapisach prosimy korzystać z formularza (docx) w którym podają Państwo najważniejsze informacje: tytuł zajęć, data, godzina, liczba uczestników, nr telefonu.

W zajęciach może uczestniczyć grupa do 25 osób. Za dyscyplinę w grupie odpowiadają opiekunowie. W przypadku spóźnienia grupy, zajęcia mogą być skrócone, lub odwołane.

Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z ważnych powodów. Zajęcia edukacyjne odbywają się na ekspozycji muzealnej. W przypadku wzmożonego ruchu turystycznego zajęcia mogą zostać przeprowadzone w zmodyfikowanej formie.

 

Cena zajęć:

Warsztaty (120 zł od grupy)

Lekcje muzealne (100 zł od grupy)