Odbiorcy zwiedzają ekspozycję, po uprzednim wprowadzeniu, z wykorzystaniem przygotowanych kart do gry. Karty zawierają cytaty artysty, odniesienia do różnych aspektów kultury i sztuki (ponieważ prace Hasiora są często komentarzem, interpretacją znanych symboli i tematów), a także krok po kroku wyjaśniają w jaki sposób powstaje dzieło sztuki współczesnej. Zadania skłaniają uczestników do bliższego przyglądania się pracom artysty, nakierowują ich uwagę na konkretne aspekty jego twórczości i skłaniają do własnych refleksji. Karty prowokują wyobraźnię, dzięki nim można zobaczyć więcej i sformułować własną refleksję w związku z prezentowanym dziełem – nawiązać z nim osobistą relację. Po rozwiązaniu zadań z kart grupa przedyskutuje wyniki swojej pracy.

 

Prowadzący zajęcia: Julita Dembowska

Kontakt: jdembowska@muzeumtatrzanskie.pl, tel. 18 20 152 05 wew. 18

Miejsce: Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18b

Czas trwania: 1 h

Cena: 100 zł za grupę