Historia i omówienie głównych zabytków Podtatrza od średniowiecza do połowy XX wieku. Nacisk położony jest na rozwój chronologiczny oraz charakterystyczne cechy stylowe (budownictwo ludowe, zamki i kościoły średniowieczne, kościelna i świecka sztuka renesansowa i barokowa, historyzm i eklektyzm, modernizm jego oblicza regionalne, funkcjonalizm i regionalizm 2. poł. XX w.)

 

Prowadzący zajęcia: dr hab. Zbigniew Moździerz

Kontakt: zmozdzierz@muzeumtatrzanskie.pl, tel. 510 063 907

Miejsce: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w wilii Koliba, ul. Kościeliska 18

Czas trwania: 1 h

Cena: 100 zł za grupę