Program „Klasa z Kulturą”

W tym roku kalendarzowym (2017), w drugim – letnim semestrze roku szkolnego, rozpoczynamy pierwszą edycję programu „Klasa z Kulturą”. Celem programu jest zachęcenie nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do korzystania z tego, co oferuje Muzeum Tatrzańskie - największa instytucja kultury pod Tatrami. Również chcemy zwrócić uwagę na wartość współdziałania w grupie oraz dobrego podziału obowiązków wśród dzieci i młodzieży w obrębie jednej klasy. Dlatego zadania w karcie „Klasy z Kulturą”, którą można pobrać na naszej stronie internetowej (www.muzeumtatrzanskie.pl) są skierowane do całych klas, jak również indywidualnie – do poszczególnych uczniów .
Zapraszamy do udziału w programie!