W Muzeum Tatrzańskim na warsztatach, zajęciach, powstają różne efekty wspólnego zaangażowania, wkładu pracy, zdolności manualnych, pomysłów uczestników. Chcielibyśmy niektóre z nich zaprezentować poniżej.