Zwiedzanie z przewodnikiem

Rezerwacja zwiedzania z przewodnikiem odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacja@muzeumtatrzanskie.pl.

 

Prosimy dokonywać rezerwacji minimum z tygodniowym wyprzedzeniem. Odwołanie zajęć drogą e-mail, najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem.

 

Przy zapisach prosimy korzystać z formularza (docx) w którym podają Państwo najważniejsze informacje: tytuł zajęć, data, godzina, liczba uczestników, nr telefonu.

 

W zajęciach może uczestniczyć grupa do 40 osób. Za dyscyplinę w grupie odpowiadają opiekunowie. W przypadku spóźnienia grupy, zajęcia mogą być skrócone, lub odwołane.

 

Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z ważnych powodów.

Wpisz szukane wyrażenie