Fasada budynku Muzeum Tatrzańskiego rys. proj. St. Witkiewicz