Projekty

ZBIORY MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

Muzeum Tatrzańskie zrealizowało projekt „Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim” dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego poprzez powstanie infrastruktury umożliwiającej dostęp do cyfrowych kopii obiektów posiadanych przez muzeum.

Dofinansowanie projektu z UE: 348 951,00 zł

W ramach projektu zdigitalizowano, przygotowano opisy i udostępniono następujące obiekty:

Slajdy i negatywy:

 • 750 szklanych negatywów autorstwa Józefa Oppenheima
 • 145 szklanych negatywów autorstwa  Borysa Wigilewa
 • 200 negatywów autorstwa Henryka Poddębskiego
 • 580 negatywów autorstwa Tadeusza Malickiego
 • 292 negatywy autorstwa Teofila Studnickiego
 • 54 negatywy autorstwa Jana Małachowskiego

Albumy:

 • Awit Szubert, album heliograwiurowy „Tatry – 2 albumy”
 • Karol Divald, album heliograwiurowy  „A Magas Tatra”
 • Stanisław Bizański, album heliograwiurowy „Tatry”

Książki

najstarsze przewodniki tatrzańskie autorstwa Marii Steczkowskiej, Eugeniusza Janoty, Walerego Eljasza Radzikowskiego, starodruk Townson Robert, Travels in Hungary (1797 r.) – łącznie 10 sztuk

Mapy:

„Plan rozbudowy miasta Zakopanego”- proj. Karol Stryjeński, 1924 r, „Mapa Zakopanego” z 1907 r., uzupełniona w r.  1918 – łącznie 2 sztuki

Archiwalia:

8 zespołów

 • Zdobnictwo i budownictwo ludowe na Spiżu (Szkice z wycieczki w 1909 r.) – Stokłosa Józef;
 • Księga protokołów Komitetu Obrony Podhala, Spisza, Orawy i okręgu Czadeckiego w Zakopanem;
 • Wspomnienia z podróży po Tatrach – Stęczyński Bogusz Zygmunt;
 • Ochrona przyrody Tatr [zespół materiałów zawierający korespondencję różnych instytucji, protokoły posiedzeń, raporty, artykuły, m.in. dot. utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego] 1930-1938;
 • Chałubiński Tytus, Album z kolorowymi rysunkami mchów;
 • Opis szczegółowy granicy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czesko-Słowacką (…) na odcinku Tatr Wysokich i Bielskich oraz okolic Jaworzyny;
 • Księga pamiątkowa schroniska w Roztoce z lat 1932-1942;
 • Elementy struktury przestrzennej polskiego i słowackiego Podtatrza – Żychoń Stefan.

Muzealia z kolekcji sztuki Muzeum Tatrzańskiego:

 • 20 tysięcy slajdów autorstwa Władysława Hasiora
 • Kolekcja prac Stanisława Ignacego Witkiewicza ,,Witkacego”
 • Kolekcja kobierców wschodnich – zbiór kobierców i tkanin wschodnich z kolekcji Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich.
 • ,,Sztuki piękne pod Tatrami” – zbiór prac artystów tworzących zakopiańską kolonię artystyczną, bądź szukających pod Tatrami inspiracji dla swej twórczości, stanowiący trzon muzealnych zasobów sztuki.
 • Zespół prac Wojciecha Brzegi (1872-1941), który był jednym z pierwszych (obok Jana Gąsienicy Szostaka i Stanisława Gąsienicy Sobczaka) wykształconych górali – artystów.
 

 

PROJEKT “ARCHIWUM TATR I PODHALA”

 

Muzeum Tatrzańskie we współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym zrealizowało projekt pn. „Archiwum Tatr i Podhala”.

Jako efekt końcowy projektu prezentujemy odwzorowania cyfrowe fotografii autorstwa Władysława Wernera, Witolda Henryka Paryskiego, pełnych roczników wybranych tytułów prasy zakopiańskiej: Zakopiańska Lista Gości” (1888-1903), „Echo Tatrzańskie” (1918-1919), „Głos Zakopiański” (1923-1927), „Przegląd Zakopiański” (1899-1906) wraz z metadanymi opisowymi.

Władysław Werner (1922-1982) – fotoreporter, fotografik. Po wojnie w Warszawie pracował jako fotoreporter w Centralnej Agencji Fotograficznej. W 1951 roku osiadł w Zakopanem. Jego fotoreportaże z Tatr i Podtatrza pojawiały się w licznych czasopismach, a fotografie z tego regionu w wielu książkach i albumach. Stał się jednym z czołowych fotografików zakopiańskich, uczestniczył w wystawach zbiorowych i był autorem wielu wystaw własnych w kraju i zagranicą.

Witold Henryk Paryski (1909-2000) – bibliograf, taternik, przewodnik tatrzański, ratownik TOPR, alpinista; autor szeregu opracowań z szeroko pojętej tematyki górskiej. Zdjęcia z kolekcji to unikatowy zbiór fotografii tatrzańskich oraz zdjęcia dokumentujące polskie wyprawy w góry Europy i Ameryki Południowej. Część z nich została wykonana w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., część w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Witold Henryk Paryski wykonywał zdjęcia w trakcie wypraw wspinaczkowych. Są to zdjęcia topograficzne a także uwieczniające taterników polskich okresu międzywojennego.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.