Tatranské múzeum Tytusa Chalubinského v Zakopanom. Otvorené v roku 1889.

„T ako Tytus. Rozprávanie o kráľovi Tatier” je prvou virtuálnou výstavou a zároveň výnimočnou výstavou o doktorovi Tytusovi Chalubiňskom. Výnimočnosť tejto výstavy spočíva nielen v tom, že sa koná pri príležitosti 200-tého výročia narodenín patróna Tatranského múzea. Jej hlavnou prednosťou je jej otvorená podoba, ktorá prekonáva nie len zemepisné prekážky ale tiež umožňuje zúčastniť sa osláv roku Tytusa ľuďom chorým a tým, ktorí sú v karanténe. Jej meniteľná elektronická podoba nám poskytuje možnosť prizvať vás jej spoločnému tvoreniu. Ak máte nejaké pamiatky, ktoré hoci nepriamo súvisia s doktorom Tytusom Chalubiňským alebo z jeho pôsobením, skontaktujte sa prosím s našim prírodovedným oddelením. Fotografie najzaujímavejších exponátov sa vynasnažíme zverejniť na našej internetovej stránke. Virtuálna podoba našej výstavy nám poskytuje potencionálne neobmedzený priestor. Vďaka tomu budete môcť prvý krát obdivovať kompletnú tatranskú geologickú zbierku nášho patróna. Taktiež máte možnosť vidieť ako pod mikroskopom vyzerajú preparáty machov pozbieraných a vypreparovaných samotným doktorom Tytusom Chalubiňským. V galérii sme umiestnili nie len známe fotografie z archívu Tatranského múzea ale aj doteraz nezverejnené fotografie zapožičané od potomkov Chalubiňského. Veríme, že táto výstava bude pre jej návštevníkov hostinou pre oko ako aj počiatkom pre lepšie spoznávanie histórie poľskej vedy na konci 20. storočia.

Kurator: dr Marcin Warchałowski

footer logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego