Zakopane

Čítaj viac
FN
Miejsce pierwszego pobytu Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Interesujące informacje na temat położenia i charakteru „domku Staszeczka” znajdujemy w liście Tytusa Chałubińskiego do Aleksandra Balickiego z 10 sierpnia 1973 roku, w którym czytamy: […] Zajmujemy całą…
49.296978 19.948384
Archiwum rodziny Chałubińskich
Myśl o budowie własnej willi musiała przyświecać Chałubińskiemu jeszcze z końcem lat 70. XIX wieku, skoro w 1879 roku zakupił od Ludwiga Eichborna parcelę o nazwie „Swoboda”, obejmującą znaczny obszar w rejonie dzisiejszych ulic: Zamoyskiego…
49.287499 19.969987
FN/
Kolejne miejsce bardzo ważne dla Chałubińskiego to willa „Jadwiniówka” wzniesiona dla córki Jadwigi w 1885 r. Był to jedyny budynek w Zakopanem, obcy ludowej tradycji, na który zwrócił uwagę Stanisław Witkiewicz w reportażu literackim Na…
49.287066 19.969439
FN/
49.296672 19.946912
archiwum MT
49.287182 19.970820
AFN_655
Historia powstania pomnika Tytusa Chałubińskiego w parku Zakładu Wodoleczniczego dra Andrzeja Chramca nie jest całkowicie nieznana. Na początku czerwca 1901 roku ustawiono pomnik Chałubińskiego w ogrodzie Zakładu Wodoleczniczego dra Chramca. Wcześniej, jeszcze w grudniu 1900…
49.305445 19.961120
GR1479 Z
Dzieje wzniesienia drewnianego budynku muzealnego związane są z założeniem Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego oraz początkami stylu zakopiańskiego. Konieczność budowy gmachu muzealnego uchwalono na zgromadzeniu członków założycieli Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego, które odbyło się 3…
49.287137 19.971212
AF_20219_XXII_4
49.295283 19.949687
AFN 968 VIII
Ważną pamiątką związaną z Tytusem Chałubińskim jest kościół parafialny pw. Świętej Rodziny . Pomysł budowy nowego murowanego kościoła parafialnego zrodził się w latach 70. XIX stulecia z inicjatywy księdza Józefa Stolarczyka i doktora Tytusa Chałubińskiego.…
49.296687 19.949799
MT
Elżbieta z Krzywickich Bończa-Tomaszewska opisała uroczystość poświęcenia krzyża dwadzieścia siedem lat po tym wydarzeniu: W roku 1873 pamiętam nasz przyjazd do Zakopanego. Cóż to za różnorodne były wrażenia ! Dr. Chałubiński bywał nieraz do łez…
49.306889 19.934596
AF_25271_III_139
Znaczącym miejscem związanym z Tytusem Chałubińskim jest murowany gmach Muzeum Tatrzańskiego. Historia jego budowy jest stosunkowo dobrze znana. Koncepcja architektoniczna nowego gmachu Muzeum Tatrzańskiego autorstwa Witkiewicza powstała w 1913 r., a na jej podstawie projekt…
49.295017 19.949983
AF2154MT-IV-006
Pierwsze próby uczczenia Tytusa Chałubińskiego pomnikiem ufundowanym przez społeczeństwo sięgają roku 1897, kiedy to — na wniosek Wojciecha Roja — Rada Gminy uchwaliła, że będzie corocznie odkładać na ten cel 100 koron. W roku 1899…
49.287182 19.970820