Tatranské výpravy doktora Tytusa Chalubiňského


V strede Tytus Chalubiňski, vľavo stojí Szymon Tatar starší, vedľa Jozef Sieczka a Jan Alfons Surzycki. Sediaci zľava sú Jozef Sliwa, Wojciech Roj, Maciej Sieczka. Približne rok 1875.

Horské výpravy usporadúvané Tytusom Chalubiňskim sú dodnes veľmi slávne. Jednu z takýchto výprav opísal sám doktor Chalubiňski v svojej jedinej poviedke z názvom „Šesť dní v Tatrách: výlet bez programu. “O týchto výpravách vzniklo aj veľa spomienok, povestí a odborných publikácií. Medzi najslávnejšie spomedzi exkurzií tohto druhu môžeme spomenúť výlet Tytusa Chalubiňského spolu s poslancami belgického parlamentu v lete roku 1882. Jedným z nich bol Charles Buls, primátor Bruselu a jeho priateľ predseda belgickej poslaneckej komory Auguste Couvreur. Výpravy sa zúčastnil Wojciech Kossak, ktorý s obľubou vo svojom Spomínaní (z r. 1912) opisuje tieto výpravy, ktoré sa konali v dňoch 1. až 3. a 13. až 15. augusta v roku 1882 a začínali sa z domu Antona Kocyana v Oraviciach.

1.-3. augusta

Pozri mapu

13.-15. augusta

Pozri mapu