Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Radę Muzeum przy Muzeum Tatrzańskim na czwartą kadencję. Skład Rady Muzeum:

prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska – Przewodnicząca

dr Stanisława Trebunia-Staszel – z-ca Przewodniczącej

Franciszek Bachleda-Księdzularz

Jan Budz

Andrzej Gut-Mostowy

Agnieszka Nowak-Gąsienica

Marcin Rząsa

dr Paweł Skawiński

Wiesław Szpilka

Stanisław Ślimak

prof. dr hab. Jan Święch