REGULAMIN ZWIEDZANIA

Szanowni Państwo

Zrobiliśmy wszystko, żebyście czuli się w naszym muzeum bezpiecznie i komfortowo.

Wyznaczyliśmy limity osób, które mogą jednocześnie być w naszych filiach jak i przygotowaliśmy zasady bezpiecznego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Dezynfekujemy wszystkie powierzchnie zgodnie z wytycznymi.

Aby zapewnić Wam bezpieczeństwo, opracowaliśmy system zasad, które warto poznać przed odwiedzinami

 
 

Regulamin zwiedzania:

 

 1. Zaplanuj swoją wizytę!
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania przed wizytą w Muzeum sprawdź godziny otwarcia filii oraz zastosuj się do zapisów niniejszego regulaminu.

 3. Ograniczona ilość zwiedzających
 4. Osoby wpuszczane są na ekspozycję pojedynczo. O możliwości wejścia kolejnej osoby na wystawę informuje personel Muzeum. Możliwe jest zwiedzanie w grupie składającej się maksymalnie z 3 osób (rodzina, wspólnie zamieszkujący, itp.).

 5. Bądź cierpliwy, poczekaj
 6. Ilość osób przebywających w na terenie Muzeum jest ograniczona. Bądź cierpliwy, jeśli trzeba będzie poczekać na wejście na ekspozycję, bądź do kolejnej sali.

 7. Zachowaj odstęp 2 m
 8. Zachowaj odstęp minimum 2 m od innych zwiedzających oraz od pracowników Muzeum.

 9. Zakryj usta i nos
 10. Wejście do Muzeum i zwiedzanie sal ekspozycyjnych możliwe jest tylko w czystych maseczkach zakrywających usta i nos (należy mieć własne maseczki). Dzieci do lat 4 są zwolnione z tego obowiązku.

 11. Zadbaj o higienę rąk przed wejściem do Muzeum
 12. Przed wejściem do Muzeum zdezynfekuj ręce płynem znajdującym się przy wejściu.

 13. Płatności
 14. Płatność możliwa jest tylko gotówką – prosimy, w miarę możliwości, o przygotowanie wyliczonej kwoty.

 15. Zwiedzaj bezdotykowo
 16. Poruszając się po Muzeum nie dotykaj eksponatów, wyłączników świateł, ścian, itp.

 17. Dbajmy o bezpieczeństwo własne, innych zwiedzających i pracowników Muzeum
 18. Jeżeli wykazujesz objawy chorobowe, masz gorączkę, kaszel, źle się czujesz bądź masz inne dolegliwości, zrezygnuj z przebywania w miejscach publicznych. Pracownicy Muzeum są zobowiązani dbać o bezpieczeństwo wszystkich zwiedzających nasze Muzeum. Stosuj się do wskazówek, zaleceń i komunikatów personelu Muzeum.

 19. Odwiedź nas wirtualnie
 20. Po wizycie w Muzeum, nie zapomnij odwiedzić naszej strony internetowej www.muzeumtatrzanskie.pl. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. To szansa na poszerzenie wiedzy, obejrzenie ciekawych materiałów multimedialnych.

 
 

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w Muzeum Tatrzańskim

 

 1. Zarezerwuj miejsce!
 2. Ilość miejsc na wydarzeniach kulturalnych jest limitowana, dlatego zarezerwuj miejsce wcześniej.

 3. Ograniczona ilość na wydarzeniu kulturalnym
 4. Z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo w trakcie wydarzenia możliwe jest uczestnictwo ściśle określonej liczby osób, dlatego wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

 5. Zachowaj odstęp 1,5 m
 6. Zachowaj odstęp minimum 1,5 m od innych zwiedzających oraz od pracowników Muzeum.

 7. Zakryj usta i nos
 8. Wejście na teren Muzeum oraz uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych możliwe jest tylko w czystych maseczkach zakrywających usta i nos (należy mieć własne maseczki). Dzieci do lat 4 są zwolnione z tego obowiązku.

 9. Zadbaj o higienę rąk przed wejściem do Muzeum
 10. Przed wejściem na teren Muzeum zdezynfekuj ręce płynem znajdującym się przy wejściu.

 11. Wypełnij formularz
 12. Wejście na teren Muzeum w celu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jest możliwe po wypełnieniu i podpisania formularza zgłoszenia uczestnictwa w wydarzeniu.

 13. Dbajmy o bezpieczeństwo własne, innych zwiedzających i pracowników Muzeum
 14. Jeżeli wykazujesz objawy chorobowe, masz gorączkę, kaszel, źle się czujesz bądź masz inne dolegliwości, zrezygnuj z przebywania w miejscach publicznych. Pracownicy Muzeum są zobowiązani dbać o bezpieczeństwo wszystkich zwiedzających nasze Muzeum. Stosuj się do wskazówek, zaleceń i komunikatów personelu Muzeum.

 15. Odwiedź nas wirtualnie
 16. Po wizycie w Muzeum, nie zapomnij odwiedzić naszej strony internetowej www.muzeumtatrzanskie.pl. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. To szansa na poszerzenie wiedzy, obejrzenie ciekawych materiałów multimedialnych.

 
 
 

Obowiązek informacyjny

Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że:
 
Administratorem Danych Osobowych jest
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z siedzibą ul. Krupówki 10 34-500 Zakopane www.muzeumtatrzanskie.pl

 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. subskrypcji do newslettera,
 2. realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 3. wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 4. podejmowania działań w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora na podstawie art. 6 ust 1 lit d) RODO;
 5. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi na podstawie art. 9 ust 1 lit. I) RODO.
 6. wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), to jest:
  • dla celu marketingu usług i produktów własnych Administratora,
  • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
  • dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
  • dopełnienie obowiązków Muzeum niezbędnych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych. W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykorzystania Pani/Pana wizerunku w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego (w materiałach promocyjnych, na  tablicach, na stronie internetowej i portalach społecznościowych naszej organizacji) w zakresie działalności promocyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) RODO.

 

Dane ze zbiorów nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 
Zasady bezpieczeństwa

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • dokładne i aktualne,
 • nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
 • bezpiecznie przechowywane.

Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, w zakresie i z zachowaniem wyjątków wynikających z RODO lub innych przepisów prawnych prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

Każdy ma prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych.

 

 

Wpisz szukane wyrażenie