Współpraca i wsparcie

Wsparcie działalności Muzeum

Serdecznie zapraszamy do podjęcia współpracy, polegającej na wsparciu finansowym działalności kulturalnej Muzeum Tatrzańskiego. Współpraca ta może mieć zarówno charakter sponsoringu jak i mecenatu.

Muzeum Tatrzańskie jest instytucją kultury posiadającą 11 muzeów i galerii sztuki, znajdujących się w Zakopanem i regionie. Wystawy Muzeum Tatrzańskiego odwiedzane są przez ok. 140 000 osób rocznie, a liczba ta zwiększa się z roku na rok. Naszą stronę internetową, odwiedziło w ciągu roku ok. 440 000 internautów.
Zwracamy uwagę na możliwość sponsorowania działalności Muzeum Tatrzańskiego, obejmującego zarówno kompleksowe wspieranie działalności Muzeum, jak I sponsoring poszczególnych wydarzeń. Przy współpracy jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.

Wierzymy, że mecenat lub sponsoring z Państwa strony będzie służyć promocji wizerunku Państwa firmy. Nam natomiast współpraca ta pozwoli na zrealizowanie ambitnych celów kulturalnych, artystycznych i organizacyjnych.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu z:
e-mail: biuro@muzeumtatrzanskie.pl
tel. 18-20-152-05
numer konta: ING Bank Śląski S.A. 80 1050 1722 1000 0023 7222 7302

Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego

31.12.2013 Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende – Surmiak wprowadziła w życie program Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego, dla osób, które wspierają działania Muzeum Tatrzańskiego finansowo, rzeczowo, merytorycznie i medialnie.

Jak zostać przyjacielem muzeum?
§ 3 i 4 Zarządzenia dyrektora mówi:
Dyrektor może nadać tytuł:
Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego – tytuł przyznawany za wsparcie finansowe, medialne, rzeczowe, merytoryczne działań Muzeum Tatrzańskiego lub tytuł przyznawany za wieloletnie lub szczególne wsparcie działań Muzeum.
Kandydatów na PRZYJACIELA zgłaszają Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, Z-ca Dyrektora Tatrzańskiego oraz kierownicy działów oraz samodzielni specjaliści Muzeum Tatrzańskiego do dnia 28 lutego każdego roku, zaś ostateczną decyzję nadaniu tytułu podejmuje Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego do dnia 5 marca.

Do czego uprawnia tytuł przyjaciela muzeum?
§ 5 i 6 stanowią, że:
Nadanie tytułu PRZYJACIELA uprawnia do:
Otrzymania karty Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego, uprawniającej do całorocznego, bezpłatnego wstępu na wystawy i udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Tatrzańskie.
Kuratorskiego oprowadzania organizowanego przynajmniej jeden raz w roku po wybranej wystawie.
otrzymywania drogą mailową informacji o bieżącej działalności Muzeum.
otrzymywania zaproszeń na wernisaże i inne wydarzenia organizowane przez Muzeum
udziału w spotkaniach zamkniętych z udziałem artystów, kuratorów, kolekcjonerów oraz przedsiębiorców, organizowanych przez Muzeum

Karta Przyjaciel Muzeum Tatrzańskiego, jest kartą imienną wydawaną na osobę prywatną (wymieniona z imienia i nazwiska na odwrocie karty), jak i przedsiębiorstwo lub instytucję, którą reprezentuje Zarząd lub przedstawiciel firmy (wymieniony z imienia i nazwiska na odwrocie karty). Karta wydawana jest na okres 1 roku.
Termin ważności karty Przyjaciela Muzeum Tatrzańskiego znajduje się na jej odwrocie.

Wpisz szukane wyrażenie