PROJEKT “Badanie polskich strat wojennych”

Projekt Badanie polskich strat wojennych w analizie konserwatorskiej inspirowane biografią Jana Marksena.

 

Celem projektu jest jednocześnie zebranie informacji na temat strat wojennych w Muzeum Tatrzańskim, jak i wymiana wiedzy między specjalistami zajmującymi się różnymi aspektami badań w tej dziedzinie.

W trakcie trwania projektu zostanie zorganizowana jednodniowa konferencja poświęcona badaniom strat wojennych oraz profilaktyce konserwatorskiej w badania proweniencyjnych.

Pochylenie się nad tematem strat wojennych rozpoczniemy w 2023 roku podczas konferencji, która zostanie wzbogacona o dyskusję, na temat dobrych praktyk związanych z konfliktami zbrojnymi i ratowaniem dzieł sztuki w trakcie ich trwania, również współcześnie. Konferencja zostanie podsumowana publikacją pokonferencyjną wydaną w formie ebooka.

Pretekstem do rozpoczęcia tego zagadnienia w Muzeum Tatrzańskim jest barwna historia życia Jana Marksena, pierwszego konserwatora Muzeum, którego wojenne losy były związane nierozerwalnie z ratowaniem dwóch obrazów Jana Matejki (“Batory pod Pskowem” i “Rejtan”). Uzupełniają je niedawno odkryte szklane negatywy, na których zarejestrowano stan zachowania obrazów. Opisane zagadnienia zostaną pokazane na wystawie plenerowej.

Organizatorem konferencji z ramienia Muzeum Tatrzańskie jest Aleksandra Trybuła – Kierownik działu Konserwacji.

Koordynator organizacyjny Anna Żuber

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

 

Wpisz szukane wyrażenie