SKLEP INTERNETOWY MUZEUM TATRZAŃSKIEGO – REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres: ul. Krupówki 10,  34-500 Zakopane, wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 15/99, NIP: 736-10-66-047 REGON: 000278385, zwane dalej “Sprzedawcą”, za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem https://muzeumtatrzanskie.pl/sklep

Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w Sklepie jest Sprzedawca.

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, ul. Krupówki 10, Zakopane, NIP: 736-10-66-047

RIK 15/99

Kupujący: osoba zarejestrowana i zalogowana w Portalu Muzeum, która realizuje procedurę zakupu w Sklepie i akceptuje jego regulamin.

Sklep: sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem:

https://muzeumtatrzanskie.pl/ , kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 536 908 590, e-mail: sklep@muzeumtatrzanskie.pl w dni robocze (poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do 14.00).

Zamówienie: ogół towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

 

 • 1. Informacje podstawowe

 

 1. Ceny podane są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta Zamówienia.
 2. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki jak również ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją transakcji. Transakcje są dokumentowane fakturą VAT.
 3. Zamówienia na wybrane publikacje mogą być składane za pośrednictwem:

Sklepu internetowego

Pod numerem telefonu: +48 536 908 590

Poprzez e- mail na adres: sklep@muzeumtatrzanskie.pl

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– Za pobraniem

 1. Przy zamówieniu należy podać pełen adres (do faktury) jak również adres do wysyłki (w przypadku gdy jest inny niż adres do faktury).
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

 • 2. Ochrona danych osobowych

 

 1. Zakup zamówionych Produktów w Sklepie przez Kupującego jest możliwy po podaniu w formularzu rejestracyjnym danych osobowych Kupującego oraz po dobrowolnym potwierdzeniu przez Kupującego zgody na ich przetwarzanie oraz umieszczenie w zbiorze danych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do dokonania i obsługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883, ze zm.) (“Rejestracja”).
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne lecz niezbędne do z realizowania zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Kupującego, jego dane osobowe będą przetwarzane i umieszczane w zbiorze danych także w celach marketingowych. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Kupujący w formularzu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez e-mail o przyczynach anulowania zamówienia. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 4. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Przekazanie danych osobowych Sprzedawcy przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep.

 

 • 3. Zakupy

 

 1. Zakupu można dokonać ze strony głównej Muzeum Tatrzańskiego wybierając zakładkę „Sklep”, a następnie opcję “Kup bez logowania” lub “Zaloguj się lub załóż konto ” oraz wypełniając formularz zawierający dane kupującego.
 2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła, chyba że informacje o Loginie lub Haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem. Kupujący zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć Login oraz Hasło przed ujawnieniem.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Kupującego swojego Loginu lub Hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta e-mail podanego przez Kupującego przy okazji Rejestracji, Kupujący powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji zamówienia są zgodne z prawdą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

W celu usunięcia konta, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

 • 4. Składanie zamówień

 

 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie Kupujący, którzy dokonali skutecznej rejestracji korzystając z form opisanych w § 2.1 oraz w § 3.1 Regulaminu

Poprzez złożenie zamówienia rozumie się wykonanie przez Klienta wszystkich poniższych czynności:

– dokonanie zakupu bez logowania, zalogowanie się na uprzednio zarejestrowane konto Kupującego lub dokonanie rejestracji;

– podanie zgodnych z prawdą danych osobowych wymaganych w formularzu o ile nie zostały one podane przy rejestracji;

– potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wpisanych w formularzu;

– wybór oraz wprowadzenie Produktu/ów do koszyka;

– wybór formy płatności oraz sposobu dostawy lub odbioru Produktu/ów;

 1. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone zamówienia. Przez prawidłowo złożone zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do formularza zamówienia oraz wykonanie czynności opisanych w Regulaminie. Dane te umożliwią: realizację oraz dostarczenie zamówienia, a także wystawienie faktury VAT lub innego dokumentu fiskalnego. Klient może wprowadzić zmiany do momentu wystawienia faktury po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź mailem. Zamawiający otrzymuje dowód wpłaty w postaci faktury VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać dokładną nazwę, dane oraz NIP firmy.

 

 • 5. Dostawy

 

 1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów na koszt Klienta za pośrednictwem Poczty polskiej. Kupujący może także osobiście odebrać zakupiony towar w siedzibie Muzeum. Koszt dostarczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi w zależności od zamawianego produktu od 8,50 zł do 16 zł (według taryfikatora Poczty Polskiej). Orientacyjny czas dostawy wynosi 3 dni robocze od dnia zrealizowania zamówienia. Na prośbę klienta istnieje możliwość dostarczenia zamówionych towarów za pośrednictwem kuriera (ceny ustalane indywidualnie w zależności od ilości zamawianych produktów).
 2. Płatność za zamówione Produkty będzie dokonana przez Klienta podczas odbioru przesyłki
 3. Koszty dostawy Produktów, czas oraz sposoby płatności określa dostępna na stronie Sklepu zakładka: “SKŁADANIE ZAMÓWIENIA”

 

 • 6. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy be z podania przyczyny składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Kupującego) w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki z zakupionym produktem.

Kupujący oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

 1. Zwracane Produkty należy odesłać do Sklepu na adres: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane. Do zwracanych Produktów należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 2. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 3. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy pokrywa Kupujący.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie.

 

 • 7. Kontakt ze Sklepem

 

Obsługa Klientów Sklepu internetowego jest realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 pod numerem telefonu + 18 20 152 05. Opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta. Pytania można również kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub przez stronę internetową Sklepu internetowego po zarejestrowaniu się i zalogowaniu Klienta na swoje konto.

 

 • 8. Reklamacje

 

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, dokonującą zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Kupującego w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 2. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową (“Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

W przypadku zgłoszenia Reklamacji Konsument powinien przesłać Produkt do Sklepu na adres:

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane wraz z kopią paragonu lub faktury VAT oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem.

 

 • 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.12.2017 r.

Wpisz szukane wyrażenie