Zamówienia publiczne

OSTATNIE AKTUALIZACJE ZAMÓWIEŃ TRWAJĄCYCH

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2021 "Wykonanie robót budowlano-remontowych budynków wpisanych do rejestru zabytków"

  [21.05.2021] WYBÓR OFERTY - POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2021 Dotyczy:  wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „Wyko...

  POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2021 „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu konserwatorskiego obiektu Palace"

   [30.04.2021] – WYBÓR OFERTY Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z ...

   OSTATNIE AKTUALIZACJE ZAMÓWIEŃ ZAKOŃCZONYCH

   ZAPYTANIE OFERTOWE ADM.4.270-7/2021 "Usługa konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej, włamania i napadu"

    [15.04.2021] POSTĘPOWANIE ADM.4.270-7/2021 – USŁUGI – WYBÓR OFERTY Dotyczy: Usługi w zakresie konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwacji i naprawy instalacji sygnalizacji włamania i napadu w filiach ...

    POSTĘPOWANIE ADM.4.270-1/2021 "Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem"

     [9.02.2021] USŁUGI – WYBÓR OFERTY Dotyczy: Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Muzeum Palace” Postępowanie ADM.4.270-1/2021 Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem inf...

     POSTĘPOWANIE ADM.270-5/2020 "Usługa dostawy i montażu regałów"

      Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę dostawy i montażu regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w Galerii Sztuki Kobierców Wschodnich im. W., J. Kulczyckich w budynku znajdują...

      POSTĘPOWANIE ADM.270-6/2020

       Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „Projekt przemiany ek...

       Wpisz szukane wyrażenie