Zamówienia publiczne

OSTATNIE AKTUALIZACJE ZAMÓWIEŃ TRWAJĄCYCH

Zamawiający informuje,
iż postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są na platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

Postępowanie ADM. 263-5/2023 - „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej”

  [27.11.2023] Ogłoszenie o postępowaniu ADM. 263-5/2023 - „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej” Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o postępowaniu administracyj...

  POSTĘPOWANIE ADM.263-3/2023 - „Kolumna reprograficzna wraz z wyposażeniem umożliwiająca cyfrową reprodukcję książek, czasopism, map, plakatów i innych dokumentów”

   [20.11.2023] INFORMACJA dla Wykonawców   Zamawiający mając na względzie prowadzone od dnia 17.11.2023 r. prace serwisowe na platformie „e-zamówienia”, całkowitym odłączeniem platformy z użytkowania oraz generowanie przez platfor...

   ZAPYTANIE OFETROWE – Dostawa skanera do projektu: „Utworzenie Muzeum Palace”,

    [31.10.2023] UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dotyczy dostawy skanera umożliwiającego masowe skanowanie/fotoreprodukcję książek, starych druków, manuskryptów, plakatów, czasopism, fotografii i niewielkich obiektów, na potrzeby digitalizac...

    POSTĘPOWANIE ADM.263-2/2023 - „Opracowanie dokumentacji projektowej i założeń programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa – filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem”

     [11.10.2023] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie podstawowym w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Link do postę...

     ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup samochodu dostawczego - chłodnia - izoterma

      [19.06.2023] Informacja o unieważnieniu postępowania
      Dotyczy: dostawa używanego samochodu dostawczego do 3,5 tony.

      PLIKI DO POBRANIA

      Unieważnienie postępowania [PDF]

      [29.05.2023] Prz...

      POSTĘPOWANIE ADM.263-1/2023 „Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wystawy stałej w budynku Muzeum Palace - filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL

       [15.03.2023] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm...

       OSTATNIE AKTUALIZACJE ZAMÓWIEŃ ZAKOŃCZONYCH

       ZAKUP RZEŹBY ANTONIEGO RZĄSY PT. „PIETA”

        [13.11.2023] OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAKUP RZEŹBY ANTONIEGO RZĄSY PT. „PIETA” Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem informuje o udzielonym zamówieniu na dostawy lub/i usługi z zakresu działal...

        POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2022 „Aranżacja ekspozycji stałej w budynku Gmachu Głównego”

         [31.05.2022] INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zam...

         POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2022 „Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych”

          [14.06.2022] INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. ...

          ZAPYTANIE OFERTOWE - Zapewnienie usług hotelarskich

           [26.07.2022] INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy:  zapewnienia w okresie od 10 października do 12 października 2022 r., usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i miejsc parkingowych w Zakopanem, w ramach organ...

           POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2022 „Aranżacja ekspozycji stałej w budynku Muzeum Kornela Makuszyńskiego”

            [28.07.2022] INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w...

            POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022 „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace” – filii Muzeum Tatrzańskiego

             [29.04.2022] OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA– ROBOTY BUDOWLANE – POSTĘPOWANIE ADM.270-1/2022 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekra...

             ZAPYTANIE OFERTOWE – USŁUGA – MONITOROWANIE SYSTEMU SSP i SSWiN

              [25.04.2022] MODYFIKACJA NR 1 – USŁUGA – MONITOROWANIE SYSTEMU SSP I SSWiN   Dotyczy: usługi w zakresie monitorowania systemu sygnalizacji pożaru SSP oraz systemu antywłamaniowego SSWiN dwudrogowo (radiowo...

              ZAMÓWIENIE - ZAKUP DZIEŁ SZTUKI

               [29.03.2022] OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAKUP DZIAŁ SZTUKI Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem informuje o udzielonym zamówieniu na dostawy lub/i usługi z zakresu działalności kulturalnej – zakup dzie...

               ZAPYTANIE OFERTOWE – USŁUGA – TWORZENIE ARCHIWUM DOT. HISTORII „PALACE” W ZAKOPANEM

                [10.02.2022] ZAPYTANIE OFERTOWE - TWORZENIE ARCHIWUM DOT. HISTORII „PALACE” W ZAKOPANEM Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, zaprasza do złożenia oferty na tworzenie archiwum dot. historii „Palace”. Tryb zamówienia:  ...

                POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2021 "Aranżacja wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków"

                 [30.12.2021] INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – CZĘŚĆ NR 1 – POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2021 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wp...

                 Wpisz szukane wyrażenie