Zamówienia publiczne

OSTATNIE AKTUALIZACJE ZAMÓWIEŃ TRWAJĄCYCH

Zamawiający informuje,
iż postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone są na platformie e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

OSTATNIE AKTUALIZACJE ZAMÓWIEŃ ZAKOŃCZONYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup samochodu dostawczego - chłodnia - izoterma

  [19.06.2023] Informacja o unieważnieniu postępowania
  Dotyczy: dostawa używanego samochodu dostawczego do 3,5 tony.

  PLIKI DO POBRANIA

  Unieważnienie postępowania [PDF]

  [29.05.2023] Prz...

  POSTĘPOWANIE ADM.263-2/2023 - „Opracowanie dokumentacji projektowej i założeń programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa – filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem”

   [11.10.2023] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie podstawowym w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Link do postę...

   POSTĘPOWANIE ADM.263-1/2023 „Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji wystawy stałej w budynku Muzeum Palace - filii Muzeum Tatrzańskiego” – skrót PAL

    [15.03.2023] Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm...

    ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa skanera do projektu: „Utworzenie Muzeum Palace”,

     [31.10.2023] UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dotyczy dostawy skanera umożliwiającego masowe skanowanie/fotoreprodukcję książek, starych druków, manuskryptów, plakatów, czasopism, fotografii i niewielkich obiektów, na potrzeby digitalizac...

     POSTĘPOWANIE ADM.263-3/2023 - „Kolumna reprograficzna wraz z wyposażeniem umożliwiająca cyfrową reprodukcję książek, czasopism, map, plakatów i innych dokumentów”

      [20.11.2023] INFORMACJA dla Wykonawców   Zamawiający mając na względzie prowadzone od dnia 17.11.2023 r. prace serwisowe na platformie „e-zamówienia”, całkowitym odłączeniem platformy z użytkowania oraz generowanie przez platfor...

      Postępowanie ADM. 263-5/2023 - „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej”

       [27.11.2023] Ogłoszenie o postępowaniu ADM. 263-5/2023 - „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej” Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zaprasza do zapoznania się z ogłoszeniem o postępowaniu administracyj...

       ZAKUP RZEŹBY ANTONIEGO RZĄSY PT. „PIETA”

        [13.11.2023] OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAKUP RZEŹBY ANTONIEGO RZĄSY PT. „PIETA” Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem informuje o udzielonym zamówieniu na dostawy lub/i usługi z zakresu działal...

        POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2022 „Aranżacja ekspozycji stałej w budynku Gmachu Głównego”

         [31.05.2022] INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zam...

         POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2022 „Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych”

          [14.06.2022] INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. ...

          ZAPYTANIE OFERTOWE - Zapewnienie usług hotelarskich

           [26.07.2022] INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy:  zapewnienia w okresie od 10 października do 12 października 2022 r., usług hotelarskich w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i miejsc parkingowych w Zakopanem, w ramach organ...

           Wpisz szukane wyrażenie