Dotacje Krajowe i Fundusze Europejskie

PROJEKTY

POZOSTAŁE PROJEKTY

ZAKUP OBRAZU STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA „PEJZAŻ AUSTRALIJSKI”

Muzeum Tatrzańskie uzyskało dotację na realizację zadania

ZAKUP OBRAZU STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA „PEJZAŻ AUSTRALIJSKI”

 

Zakup dofinansowano ze środków programu Rozbudowa zbiorów muzealnych – program własny Narodowego Instytutu Muzeów – 2024 pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cykl kilku „Pejzaży australijskich” to reminiscencje artysty z jego egzotycznej podróży, którą odbył wraz z Bronisławem Malinowskim w 1914 roku. Odwiedził wówczas Cejlon i Australię. Podróż ta, przerwana przez Witkacego na wieść o wybuchu I wojny światowej, nie pozostała bez wpływu na artystę i miała oddźwięk w jego późniejszej twórczości (plastycznej i literackiej).

Pejzaże odwołujące się do tej podróży, przedstawiające bujną egzotyczną przyrodę, powstały dopiero po wojennych perypetiach artysty, w latach 1918-1923. Egzotyczna roślinność pojawiała się niekiedy także w tle nielicznych portretów.

Nabywany „Pejzaż australijski” to zatem nie tylko znaczące ale i rzadkie dzieło Witkacego. Poprzez swoją historię odnosi się ono także do zakopiańskiego środowiska intelektualnego i dziejów towarzyskich kontaktów artysty. Bezpośrednio od autora obraz trafił bowiem do Wacława Kraszewskiego, znanego zakopiańskiego lekarza i działacza społecznego.

Dzięki zakupowi wzbogacona zostanie niezwykle ważna, obejmująca obecnie 93 prace plastyczne, muzealna kolekcja dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza.

flaga + godło DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ROZBUDOWA ZBIORÓW MUZEALNYCH Zakup obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza „Pejzaż australijski” Dofinansowanie: 357 000 zł Całkowita wartość: 357 000 zł Data podpisania umowy: V 2024
Logo Narodowego Instytutu Muzeów Narodowy Instytut Muzeów

Prace konserwatorskie elementów ubioru góralskiego

Szanowni Państwo

z wielką przyjemnością pragniemy zaprezentować kolejny etap prac konserwatorskich elementów ubioru góralskiego, które zostały zakonserwowane w roku 2023 w ramach zadania: Konserwacja elementów ubioru ludowego Podtatrza z kolekcji etnograficznej Muzeum Tatrzańskiego, dzięki dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wśród zakonserwowanych eksponatów z kolekcji muzeum znalazły się gorsety jedwabne, zapaska, spódnica, dwie cuchy oraz chusty. Zachwyca kunszt wykonania poszczególnych elementów i zdobień oraz barwne materiały często zdobione nićmi z oplotem metalowym.

Obiekty będzie można zobaczyć na przekrojowej wystawie stroju góralskiego wiosną 2024 roku. Planowany jest cały szereg wydarzeń z tym związanych, dlatego serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych social mediów.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie na zakup rzeźby Antoniego Rząsy

Z radością informujemy, iż Muzeum Tatrzańskie otrzymało dotację celową na zakup rzeźby Antoniego Rząsy.

Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

Nazwa zadania: Zakup rzeźby Antoniego Rząsy „Pieta”

Opis zadania:

Do zbiorów nabywamy „Pietę” wykonaną w 1959 roku, pierwszą spośród prac o tej tematyce, tak charakterystycznych dla twórczości Rząsy.

Antoni Rząsa, urodzony w 1919 roku w Futomie, niemal całe dojrzałe życie związał z Zakopanem, gdzie zmarł w 1980 roku. Najpierw, w 1938 roku, już jako pełnoletni mężczyzna rozpoczął naukę w zakopiańskiej Szkole Przemysłu Drzewnego. Kontynuował ją po II wojnie, na prośbę i pod kierunkiem Antoniego Kenara. Po ukończeniu szkoły (w roku 1952) od razu zaczął w niej uczyć i walnie przyczynił się do ugruntowania jej profilu i pozycji. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli zakopiańskiego środowiska artystycznego. W swojej twórczości Rząsa konsekwentnie, choć niezbyt ortodoksyjnie, nawiązywał do ikonografii chrześcijańskiej. Znaczną jej część poświecił tematyce chrystologicznej, głównie pasyjnej. W cyklach pasyjnych znalazła swoje odzwierciedlenie wrażliwość artysty na dramat ludzkiego cierpienia, a niezwykle sugestywne przedstawienia „Piet” wyróżniają się w artystycznym dorobku Rząsy.

Muzealna kolekcja prac Antoniego Rząsy obejmowała dotąd 9 obiektów. Prace Rząsy prawie nie funkcjonują na rynku sztuki, dlatego pozyskanie rzeźby było niecodzienną okazją. Zakupiona „Pieta”, zgodnie z zachowaną dokumentacją, wykonana została w 1959 roku, jest więc najwcześniejszą tego typu pracą w spuściźnie artysty, oraz dziełem o wysokiej randze artystycznej. „Pietę” artysta sprzedał rodzinie Czesława Sterczyńskiego (w 1963 roku) ze względu na przyjaźń ze zmarłym kolegą z zakopiańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Uczestniczył także w jej montażu na grobie, specjalnie ją do tego przystosowując oraz projektując nagrobek. Na Nowym Cmentarzu w Zakopanem rzeźba znajdowała się do 2021 roku. W celu jej ochrony została stamtąd usunięta i zastąpiona odlewem. Włączenie rzeźby do kolekcji Muzeum Tatrzańskiego pozwoli na zachowanie dzieła dla potomnych i jego udostępnienie szerokiemu gronu odbiorów.

Wartość dofinansowania: 306 000 złotych; całkowita wartość zadania: 306 000 złotych

Dofinansowano ze środków budżetu państwa Dotacja ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu własnego narodowego instytutu muzeów Zadanie: Zakup rzeźb Antoniego Rząsy ,,Pieta" Dofinansowanie 306 000 zł Całkowita wartość 306 000 zł
Narodowy Instytut Muzeów

Dofinansowanie na przeprowadzenie konserwacji wnętrz budynku Palace – Katownia Podhala- filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

Z wielkim zadowoleniem  informujemy, że  Muzeum Tatrzańskie otrzymało dofinansowanie na przeprowadzenie konserwacji wnętrz budynku Palace – Katownia Podhala- filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

 

Prace wykonano z  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 

Nazwa Zadania :

Przeprowadzenie konserwacji wnętrz budynku Palace – Katownia Podhala- filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

 

W budynku objętym projektem pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną budynku Muzeum Palace – filii Muzeum Tatrzańskiego”, jedną z najważniejszych części są cele w poziomie piwnic. W tych pomieszczeniach, na ścianach, znajdują się napisy utworzone przez ludzi- więźniów, którzy byli przetrzymywani i katowani przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Napisy są wyskrobane w ścianach bardzo płytko, co powoduje, że są bardzo wrażliwymi i delikatnymi ale jednocześnie cennymi świadectwami historii. Przez cały okres budowy zarówno przedstawiciele muzeum jak również głównego wykonawcy zabiegali o właściwe zabezpieczenie tych części budynku.

Celem inwestycji było zachowanie murów w stanie jak najbardziej zbliżonego do stanu z czasów okupacji.

Jednak mając na względzie prowadzone prace budowlane i ich technologię zaszła konieczność natychmiastowego zabezpieczenia historycznych cel przed rozprzestrzenieniem się grzybów pleśniowych pojawiających się w zastraszającym tempie na ścianach i sufitach oraz przed niszczącym wpływem krystalizujących pod wpływem wilgoci soli mineralnych.

Ważnym elementem dla ekspozycji planowanej wystawy są również fragmenty oryginalnych ścian, które zostały zachowane w związku ze stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Fragmenty ścian pozostawiono również w stanie pierwotnym z odsłoniętymi nawarstwieniami historycznymi.

Dzięki dofinansowaniu przeprowadzenie koniecznych prac było możliwe i uchroniło świadectwa trudnej i bolesnej historii przed całkowitym zniszczeniem.

Dofinansowano ze środków środki finansowe ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzące z budżetu państwa, przeprowadzenie konserwacji wnętrz budynku Palace - katownia podhala - filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Dofinansowanie 400000 złotych, całkowita wartość 400000 złotych, data podpisania umowy 2 sierpnia 2023 roku

Utworzenie Muzeum Taternictwa i Narciarstwa

Z radością informujemy, iż Muzeum Tatrzańskie otrzymało dotację celową na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 

Dofinansowanie zadania: “Opracowanie dokumentacji projektowej i założeń programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa – filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem”

Opracowanie dokumentacji projektowej w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, dokumentacji konserwatorskiej i dokumentacji dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz opracowanie założeń programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa w budynku dawnej szkoły muzycznej, położonym przy Placu Niepodległości w Zakopanem, stanowiącym własność Muzeum Tatrzańskiego.

Dofinansowanie: 267.000 zł, całkowita wartość zadania: 267.000 zł

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa, dotacja celowa ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Opracowanie dokumentacji projektowej i założeń programowych dla utworzenia Muzeum Taternictwa i Narciarstwa - filii Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, dofinansowanie 267 000 zł, Całkowita wartość 267 000 zł, data podpisania umowy: lipiec 2023 r.

Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych w budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego.

Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych w budynku gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków, dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego, Wykonanie i montaż systemu ścianek mobilnych w sali wystaw czasowych budynku gmachu głównego Muzeum tatrzańskiego, kwota inwestycj

ROZPOCZĘLIŚMY PRACE REMONTOWE W MUZEUM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Z radością informujemy, że w ramach realizowanego projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 podpisana została umowa z generalnym wykonawcą robót budowlanych w Muzeum Kornela Makuszyńskiego.

Jest to remont ostatniego z trzech budynków, które w tym projekcie zostaną wyremontowane.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gut–Wierchowy Spółka z o.o. W związku z rozpoczętymi pracami Muzeum Kornela Makuszyńskiego jest obecnie nieczynne.

O postępach i szczegółach prac będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy serdecznie do pozostałych filii Muzeum Tatrzańskiego.

Muzeum tatrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala". Celem realizacji projektu jest rozwój potencjału i programu kulturowego Muzeum tatrzańskiego wraz ze znaczącą poprawą dostępności cennego dziedzictwa kultury Podhala dla zwiedzających, zgodnie ze współczesnymi standardami rozwoju muzealnictwa. Przeprowadzenie projektu pozwoli na unowocześnienie wystaw i ekpozycji, wprowadzenie nowych ścieżek zwiedzania i ścieżek edukacyjnych, oraz umożliwi wprowadzenie nowych linii narracyjnych, wokół których budowana będzie komunikacja pomiędzy Muzeum a odbiorcą. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej równe 7999931,90 zł, więcej na www.mapadotacji.gov.pl
Fundusze Europejskie, Program Regionalny, MAŁOPOLSKA, Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Z ogromną radością informujemy, że zakończyło się jedno z największych przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum Tatrzańskie w ostatnich latach. Wraz z końcem 2020 roku Muzeum Tatrzańskie zakończyło realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2014, a projektem objęte były następujące filie Muzeum Tatrzańskiego:

Galeria Władysława Hasiora

Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba

Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza

Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje

Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze

Zagroda Sołtysów w Jurgowie

kolaż zdjęć remontowanych budynków

Prace remontowo-konserwatorskie realizowane w ramach projektu dobiegły już końca. Zewnętrzne prace konserwatorskie obejmowały m.in. wymianę gontów wraz z impregnacją, wzmocnienie fundamentów,  odświeżenie elewacji budynków oraz ocieplenie. W ramach prac wewnętrznych przede wszystkim odświeżona została przestrzeń wystawiennicza we wszystkich filiach. W największym stopniu jednak zmodernizowana i powiększona została przestrzeń ekspozycyjna w willi Koliba, gdzie przeprowadzono aranżację nowej wystawy stałej wyposażonej w multimedia. Przeprowadzono także remont pomieszczeń piwnicznych oraz przestrzeni magazynowej.

W ramach prac wewnętrznych we wszystkich drewnianych filiach Muzeum Tatrzańskiego powstały nowe, utrzymane w jednym stylu recepcje, szatnie oraz toalety. Wszystkie muzea zostały wyposażone w audio przewodniki w języku polskim i angielskim dostępne dla zwiedzających oraz w aplikacje witające, które informują o aktualnych wystawach
i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Tatrzańskie.

Wszystkie prace przeprowadzane zostały z uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Remontem objęty został także teren wokół budynków, powstały nowe ścieżki komunikacyjne wraz z lampami parkowymi, wykonana została iluminacja elewacji frontowych oraz zrewitalizowano zieleń otaczającą budynki.

Warto przypomnieć, że całkowita wartość brutto projektu wynosiła: 15 075 860,30  zł, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIS wyniosło: 9 878 802,58 zł. 

„Realizacja projektu była ogromnym przedsięwzięciem” – podkreśla Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak, „remontowanie kilku budynków muzealnych w niemalże jednym czasie wymagało ogromnego wysiłku i zaangażowania, często podejmowania trudnych decyzji i poszukiwania najlepszych rozwiązań, oczywiście zawsze mając na celu troskę o dobro zbiorów i zachowanie dziedzictwa.  To dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej i z Województwa Małopolskiego oraz niezwykłemu zaangażowaniu pracowników instytucji Muzeum Tatrzańskie zmieniło się i wkracza w nową epokę. Staraliśmy się jednak, żeby unikalny klimat naszych Muzeów pozostał nienaruszony i cel ten, w naszym odczuciu, udało się nam osiągnąć”.

Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli zaprosić Państwa do naszych filii oraz zaprezentować efekty remontów.

 

Co? Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków

Gdzie? Filie Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i na Spiszu

Jak? Przy wsparciu Unii Europejskiej i Województwa Małopolskiego

Klauzula informacyjna dla projektu >>

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM DOKUMENTACJI DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGO

Bardzo miło jest nam poinformować, iż dobiegła końca realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pt. „Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego”. Już niedługo będziemy mogli się podzielić z Państwem efektami.

Celem projektu była przede wszystkim dokumentacja, ochrona i udostępnienie żywo istniejącej kultury Podtatrza w okresie od zakończenia II wojny światowej do współczesności. Praca nad projektem polegała na zebraniu już istniejących materiałów, uzupełnieniu ich dalszymi wywiadami i filmami będącymi świadectwami historii oraz na przygotowaniu ich w odpowiedniej postaci dostępnej dla wszystkich zainteresowanych kulturą Podtatrza.

 

Kultura współczesna jest przede wszystkim audiowizualna. Centrum dokumentacji wychodzi naprzeciw tej tendencji. Podstawowym źródłem niematerialnego dziedzictwa jest pamięć. Zapis tej pamięci jest konieczny dla trwania żywej tradycji. Ta żywa tradycja zaś, to fundamentalne odniesienie dla tworzenia społeczeństwa lokalnego i dla jego tożsamości.

Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego ma za zadanie także wzmocnienie roli Muzeum Tatrzańskiego, jego pozycji w procesie budowania tożsamości miasta i regionu oraz wspieranie jego rozwoju poprzez tworzenie jakościowej oferty turystyki kulturowej.

 

W ramach projektu “Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego” zrealizowano:

  • 30 kwerend u osób prywatnych i w instytucjach
  • 9 filmów poświęconych tradycji góralskiej: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Wesele, Chrzest, Pogrzeb, Muzyka, Taniec, Rzemiosło i życie codzienne
  • 5 esejów filmowych prezentujących istotne formy zakopiańskiego pt. „Zakopane. Codzienność”, „Zakopane Ludyczność”, „Tatry. Natura”, „Zakopane. Biografia”,  „Zakopane. Miasto” (wraz z tłumaczeniami na języki obce oraz audiodeskrypcją)
  • zdigitalizowano oraz przygotowano do ekspozycji muzealnej zbiór 50 archiwaliów wytypowanych podczas kwerend
  • zakupiono zbiór 100 cyfryzacji nagrań ze spotkań Związku Podhalan w Białej Izbie
  • przeprowadzono 60 wywiadów z osobami będącymi świadkami żywej tradycji zakopiańskiej
  • zakupiono prawa autorskie do 9208 utworów (fotografie, filmy, dokumenty związane z Tatrami i Zakopanem) oraz utworzono katalog tych zbiorów

Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy i wsparciu Fundacji „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości” (Kuba Szpilka, Piotr Mazik, Maciej Krupa).

Obok zespołu Muzeum Tatrzańskiego oraz Fundacji „Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości” w projekcie udział wzięli eksperci z dziedziny etnografii (dr hab. Zbigniew Benedyktowicz, Anna Kozak), historii sztuki,  i etnolodzy (dr Magdalena Kwiecińska) oraz filmowcy (Wojciech Majewski i Fundacja „Kręgi Sztuki”, Bartek Solik).

Już wkrótce podzielimy się z Państwem efektami projektu.

Zakopane Biografia, Fundusze Europejskie, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt dofinansowania z Funduszy Europojskich Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego. Celem realizacji projektu jest stworzenie Zakopiańskiego Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego dokumentującego i udostępniającego żywo istniejącą kulturę Podtatrza w okresie od zakończenia 2 wojny światowej do wsółczesności. Dofinansowanie projektu z UE 500909,90 zł.

TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W RAMACH PROGRAMÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Przypominamy, że Muzeum Tatrzańskie realizuje obecnie prace remontowe w ramach dwóch projektów budowlano-konserwatorskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”. Projektem objęte są następujące filie Muzeum Tatrzańskiego:

Galeria Władysława Hasiora

Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba

Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza

Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje

Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze

Zagroda Sołtysów w Jurgowie

Banery Funduszy Europejskich na tle zdjęcia Gmachu Muzeum Tatrzańskiego

Bardzo miło jest nam poinformować, że prace remontowo-konserwatorskie zostały zakończone już we wszystkich obiektach. Zapraszamy do zwiedzania:

Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba

Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza

Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje

Zagroda Sołtysów w Jurgowie

We wszystkich filiach udostępnionych do zwiedzania zostały zamontowane aplikacje witające zawierające podstawowe informacje na temat aktualnej działalności Muzeum Tatrzańskiego. W każdej recepcji dostępne są audio-przewodniki w języku polskim i angielskim z opisem ekspozycji oraz informacjami o każdej filii.

W willi Koliba trwa ostatni etap aranżacji wystawy poświęconej Stanisławowi Witkiewiczowi oraz genezie stylu zakopiańskiego.

Ponadto trwają działania zmierzające do przywrócenia wystawy etnograficznej w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze, której udostępnienie do zwiedzania przewidujemy na rok 2021. Trwa także procedura przetargowa dotycząca aranżacji sal wystaw czasowych w willi Oksza oraz w Galerii Władysława Hasiora.

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”. Aktualnie trwają prace remontowo-konserwatorskie w następujących filiach:

Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego

Galeria Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich

W Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich prace remontowo-konserwatorskie dobiegają końca. Trwają ostatnie prace związane z zagospodarowaniem terenu (nasadzenia roślin, montaż małej architektury oraz oświetlenia) oraz wykończeniem wnętrz (malowanie ścian, dostawa mebli, montaże osprzętu elektrycznego i oświetlenia).

W gmachu głównym trwają prace w zakresie wzmocnień stropów i przygotowania do montażu instalacji wewnętrznych. Prowadzone są także prace związane z elewacjami i instalacjami zewnętrznymi wraz z infrastrukturą techniczną.

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ROZPOCZĘLIŚMY PRACE REMONTOWE W GALERII WŁADYSŁAWA HASIORA

Z radością informujemy, że w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ostatnich dniach została podpisana umowa na przebudowę i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GutWierchowy Spółka z o.o. W związku z rozpoczętymi pracami Galeria Hasiora będzie nieczynna przynajmniej przez 12 miesięcy.

Realizacja zadania: Łopuszna, zespół dworski (XVIII-XIX): prace konserwatorskie i roboty budowlane

ROZPOCZĘLIŚMY PRACE REMONTOWE W GALERII SZTUKI IM. WŁODZIMIERZA I JERZEGO KULCZYCKICH

Z radością informujemy, że w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ostatnich dniach została podpisana umowa z generalnym wykonawcą robót budowlanych (P.B.U. Pranica Adam Pranica) w Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich.

W związku z rozpoczętymi pracami remontowo – budowlanymi Galeria Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich będzie nieczynna ponad rok.

O postępach i szczegółach prac będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy serdecznie do pozostałych filii Muzeum Tatrzańskiego.


ROZPOCZĘLIŚMY PRACE REMONTOWE W ZAGRODZIE KORKOSZÓW W CZARNEJ GÓRZE

Z radością informujemy, że w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ostatnich dniach została podpisana umowa z generalnym wykonawcą robót budowalnych (Projekt-Dom Zbigniew Staszel) w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze.

W związku z rozpoczętymi pracami remontowo – budowlanymi Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze będzie nieczynna co najmniej przez 10 miesięcy.

O postępach i szczegółach prac będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy serdecznie do pozostałych filii Muzeum Tatrzańskiego.


PRACE REMONTOWE NABIERAJĄ TEMPA

Z radością informujemy, że trwa realizacja prac remontowo – budowlanych w trzech filiach Muzeum Tatrzańskiego: w Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje, w  Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba oraz w Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie.

Dzięki sprzyjającej pogodzie przez całą jesień w Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje udało się wymienić i pokryć nowym gontem dach chałupy góralskiej, wymienione zostało także mszenie. Obecnie trwają prace związane z uporządkowaniem terenu wokół Muzeum.

W willi Koliba przeprowadzone zostały prace w zakresie instalacji zewnętrznych i odwodnienia, aktualnie trwają prace związane z wykonaniem przyłącza geotermalnego.

W Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie został wymieniony i pokryty nowym gontem dach w części mieszkalnej Zagrody. Obecnie trwa budowa nowej toalety, która będzie udostępniona dla turystów.

Wszystkie realizowane prace remontowe uwzględniają udostępnienie dla osób niepełnosprawnych.


UWAGA – ROZPOCZĘLIŚMY PRACE REMONTOWE W: MUZEUM STYLU ZAKOPIAŃSKIEGO W WILLI KOLIBA, W MUZEUM STYLU ZAKOPIAŃSKIEGO – INSPIRACJE ORAZ W ZAGRODZIE SOŁTYSÓW W JURGOWIE

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczętymi pracami budowlano-remontowymi jest nieczynne Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje oraz Zagroda Sołtysów w Jurgowie.

Zapraszamy do pozostałych filii Muzeum Tatrzańskiego:

 

gmach główny:

wtorek-sobota 9:00-17:00

niedziela od 9:00-15:00

 

Muzeum Kornela Makuszyńskiego:

poniedziałek-piątek 9:00-16:00

 

Galeria Władysława Hasiora:

środa-sobota 10:00-18:00

niedziela 9:00-15:00

 

Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza:

środa-sobota 10:00-18:00

niedziela 11:00-16:00

 

Galeria Sztuki na Kozińcu:

Środa-sobota 10:00-18:00

Niedziela 9:00-15:00

 

Bardzo miło jest nam poinformować, że w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ostatnich dniach zostały podpisane umowy z generalnymi wykonawcami robót budowalnych.

Dnia 19 czerwca 2018 r. zostały podpisane umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych – z Tatrzańską Firmą „Junior”, Wojciech Pawlikowski. Podpisane umowy dotyczą Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje.

W związku z rozpoczętymi pracami remontowo – budowlanymi Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba będzie nieczynne co najmniej przez 14 miesięcy (dwanaście miesięcy potrwają prace remontowo – budowlane oraz dwa miesiące – czas przewidziany na aranżacje wystaw), natomiast Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje nieczynne będzie co najmniej przez 8 miesięcy (sześć miesięcy potrwają prace remontowo – budowlane oraz dwa miesiące – czas przewidziany na aranżacje wystaw).

Natomiast dnia 26 czerwca 2018 r. została podpisana umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych – z firmą Projekt-Dom „Staszel” Zbigniew Staszel. Podpisana umowa dotyczy Zagrody Sołtysów w Jurgowie.

W związku z rozpoczętymi pracami remontowo – budowlanymi Zagroda Sołtysów w Jurgowie będzie nieczynna co najmniej przez 12 miesięcy (dziesięć miesięcy potrwają prace remontowo – budowlane oraz dwa miesiące – czas przewidziany na aranżacje wystaw).

O postępach i szczegółach prac będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy serdecznie do pozostałych filii Muzeum Tatrzańskiego.

 

 

 


FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020

REWALORYZACJA I MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO W ZAKOPANEM DLA ZACHOWANIA I PREZENTACJI UNIKATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PODHALA

Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

Celem realizacji projektu jest rozwój potencjału i programu kulturowego Muzeum Tatrzańskiego wraz ze znaczącą poprawą dostępności cennego dziedzictwa kultury Podhala dla zwiedzających, zgodnie ze współczesnymi standardami rozwoju muzealnictwa.

Przeprowadzenie projektu pozwoli na unowocześnienie wystaw i ekspozycji, wprowadzenie nowych ścieżek zwiedzania i ścieżek edukacyjnych oraz umożliwi wprowadzenie nowych linii narracyjnych, wokół których budowana będzie komunikacja pomiędzy Muzeum a odbiorcą.

Wartość projektu: 13 254 736,71 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 999 931,90 zł


FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM DOKUMENTACJI DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGOMuzeum Tatrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego”

Celem realizacji projektu jest stworzenie Zakopiańskiego Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego dokumentującego i udostępniającego żywo istniejącą kulturę Podtatrza w okresie od zakończenia II wojny światowej do współczesności.

Wartość projektu: 789 381,09 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 500 909,90 zł


Fundusze europejskie 2014-2020

Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Celem realizacji projektu jest rozwój potencjału i programu kulturowego Muzeum Tatrzańskiego wraz ze znaczącą poprawą dostępności cennego dziedzictwa kultury Podhala dla zwiedzających, zgodnie ze współczesnymi standardami rozwoju muzealnictwa. Projekt obejmuje szereg remontów budowlano-konserwatorskich, którymi zostanie objętych 6 obiektów drewnianych Muzeum Tatrzańskiego: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w wilii Koliba, Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza, Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. i B. Dembowskich, Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze. Modernizacja przewiduje rozwój dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych form działalności m.in. przestrzeni ekspozycyjnych, edukacyjnych, recepcyjnych i magazynowych. Realizacja projektu pozwoli na przeprowadzenie zmian w zakresie dostępnych form zwiedzania. Umożliwi uatrakcyjnienie ścieżki zwiedzania oraz poszerzenie płaszczyzny działań edukacyjnych.

Całkowita wartość brutto projektu: 12 840 042,09 zł

Dofinansowanie w ramach POIS (UE): 8 923 373,27 zł

W trosce o stosowanie wysokich standardów uczciwości a także etycznego, jawnego i przejrzystego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu poniżej udostępnimy adres do mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych. Narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem adresu e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).


Fundusze europejskie 2014-2020

CYFROWE PRZETWORZENIE I UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW 2D W MUZEUM TATRZAŃSKIM

Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego poprzez powstanie infrastruktury umożliwiającej dostęp do cyfrowych kopii obiektów posiadanych przez muzeum.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie nowoczesnego systemu prezentacji zbiorów i oferty Muzeum oraz stworzy nowe możliwości wzbogacające i urozmaicające działalność Muzeum.

Wartość projektu: 430 617,00 ZŁ

Dofinansowanie projektu z UE: 348 951,00 ZŁ

Wpisz szukane wyrażenie