Fundusze Europejskie

ROZPOCZĘLIŚMY PRACE REMONTOWE W MUZEUM KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Z radością informujemy, że w ramach realizowanego projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 podpisana została umowa z generalnym wykonawcą robót budowlanych w Muzeum Kornela Makuszyńskiego.

Jest to remont ostatniego z trzech budynków, które w tym projekcie zostaną wyremontowane.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gut–Wierchowy Spółka z o.o. W związku z rozpoczętymi pracami Muzeum Kornela Makuszyńskiego jest obecnie nieczynne.

O postępach i szczegółach prac będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy serdecznie do pozostałych filii Muzeum Tatrzańskiego.

Muzeum tatrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala". Celem realizacji projektu jest rozwój potencjału i programu kulturowego Muzeum tatrzańskiego wraz ze znaczącą poprawą dostępności cennego dziedzictwa kultury Podhala dla zwiedzających, zgodnie ze współczesnymi standardami rozwoju muzealnictwa. Przeprowadzenie projektu pozwoli na unowocześnienie wystaw i ekpozycji, wprowadzenie nowych ścieżek zwiedzania i ścieżek edukacyjnych, oraz umożliwi wprowadzenie nowych linii narracyjnych, wokół których budowana będzie komunikacja pomiędzy Muzeum a odbiorcą. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej równe 7999931,90 zł, więcej na www.mapadotacji.gov.pl
Fundusze Europejskie, Program Regionalny, MAŁOPOLSKA, Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Z ogromną radością informujemy, że zakończyło się jedno z największych przedsięwzięć realizowanych przez Muzeum Tatrzańskie w ostatnich latach. Wraz z końcem 2020 roku Muzeum Tatrzańskie zakończyło realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”. Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2014, a projektem objęte były następujące filie Muzeum Tatrzańskiego:

Galeria Władysława Hasiora

Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba

Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza

Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje

Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze

Zagroda Sołtysów w Jurgowie

kolaż zdjęć remontowanych budynków

Prace remontowo-konserwatorskie realizowane w ramach projektu dobiegły już końca. Zewnętrzne prace konserwatorskie obejmowały m.in. wymianę gontów wraz z impregnacją, wzmocnienie fundamentów,  odświeżenie elewacji budynków oraz ocieplenie. W ramach prac wewnętrznych przede wszystkim odświeżona została przestrzeń wystawiennicza we wszystkich filiach. W największym stopniu jednak zmodernizowana i powiększona została przestrzeń ekspozycyjna w willi Koliba, gdzie przeprowadzono aranżację nowej wystawy stałej wyposażonej w multimedia. Przeprowadzono także remont pomieszczeń piwnicznych oraz przestrzeni magazynowej.

W ramach prac wewnętrznych we wszystkich drewnianych filiach Muzeum Tatrzańskiego powstały nowe, utrzymane w jednym stylu recepcje, szatnie oraz toalety. Wszystkie muzea zostały wyposażone w audio przewodniki w języku polskim i angielskim dostępne dla zwiedzających oraz w aplikacje witające, które informują o aktualnych wystawach
i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Tatrzańskie.

Wszystkie prace przeprowadzane zostały z uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Remontem objęty został także teren wokół budynków, powstały nowe ścieżki komunikacyjne wraz z lampami parkowymi, wykonana została iluminacja elewacji frontowych oraz zrewitalizowano zieleń otaczającą budynki.

Warto przypomnieć, że całkowita wartość brutto projektu wynosiła: 15 075 860,30  zł, natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach POIS wyniosło: 9 878 802,58 zł. 

„Realizacja projektu była ogromnym przedsięwzięciem” – podkreśla Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Anna Wende-Surmiak, „remontowanie kilku budynków muzealnych w niemalże jednym czasie wymagało ogromnego wysiłku i zaangażowania, często podejmowania trudnych decyzji i poszukiwania najlepszych rozwiązań, oczywiście zawsze mając na celu troskę o dobro zbiorów i zachowanie dziedzictwa.  To dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Unii Europejskiej i z Województwa Małopolskiego oraz niezwykłemu zaangażowaniu pracowników instytucji Muzeum Tatrzańskie zmieniło się i wkracza w nową epokę. Staraliśmy się jednak, żeby unikalny klimat naszych Muzeów pozostał nienaruszony i cel ten, w naszym odczuciu, udało się nam osiągnąć”.

Mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli zaprosić Państwa do naszych filii oraz zaprezentować efekty remontów.

 

Co? Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków

Gdzie? Filie Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem i na Spiszu

Jak? Przy wsparciu Unii Europejskiej i Województwa Małopolskiego

TRWAJĄ PRACE REMONTOWE W RAMACH PROGRAMÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Przypominamy, że Muzeum Tatrzańskie realizuje obecnie prace remontowe w ramach dwóch projektów budowlano-konserwatorskich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”. Projektem objęte są następujące filie Muzeum Tatrzańskiego:

Galeria Władysława Hasiora

Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba

Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza

Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje

Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze

Zagroda Sołtysów w Jurgowie

Banery Funduszy Europejskich na tle zdjęcia Gmachu Muzeum Tatrzańskiego

Bardzo miło jest nam poinformować, że prace remontowo-konserwatorskie zostały zakończone już we wszystkich obiektach. Zapraszamy do zwiedzania:

Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba

Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza

Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje

Zagroda Sołtysów w Jurgowie

We wszystkich filiach udostępnionych do zwiedzania zostały zamontowane aplikacje witające zawierające podstawowe informacje na temat aktualnej działalności Muzeum Tatrzańskiego. W każdej recepcji dostępne są audio-przewodniki w języku polskim i angielskim z opisem ekspozycji oraz informacjami o każdej filii.

W willi Koliba trwa ostatni etap aranżacji wystawy poświęconej Stanisławowi Witkiewiczowi oraz genezie stylu zakopiańskiego.

Ponadto trwają działania zmierzające do przywrócenia wystawy etnograficznej w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze, której udostępnienie do zwiedzania przewidujemy na rok 2021. Trwa także procedura przetargowa dotycząca aranżacji sal wystaw czasowych w willi Oksza oraz w Galerii Władysława Hasiora.

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Rzeczpospolita Polska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”. Aktualnie trwają prace remontowo-konserwatorskie w następujących filiach:

Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego

Galeria Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich

W Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich prace remontowo-konserwatorskie dobiegają końca. Trwają ostatnie prace związane z zagospodarowaniem terenu (nasadzenia roślin, montaż małej architektury oraz oświetlenia) oraz wykończeniem wnętrz (malowanie ścian, dostawa mebli, montaże osprzętu elektrycznego i oświetlenia).

W gmachu głównym trwają prace w zakresie wzmocnień stropów i przygotowania do montażu instalacji wewnętrznych. Prowadzone są także prace związane z elewacjami i instalacjami zewnętrznymi wraz z infrastrukturą techniczną.

Fundusze Europejskie Program Regionalny, Małopolska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

ROZPOCZĘLIŚMY PRACE REMONTOWE W GALERII WŁADYSŁAWA HASIORA

Z radością informujemy, że w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury) pt. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ostatnich dniach została podpisana umowa na przebudowę i remont konserwatorski wraz z infrastrukturą techniczną Galerii Władysława Hasiora.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GutWierchowy Spółka z o.o. W związku z rozpoczętymi pracami Galeria Hasiora będzie nieczynna przynajmniej przez 12 miesięcy.

Realizacja zadania: Łopuszna, zespół dworski (XVIII-XIX): prace konserwatorskie i roboty budowlane

ROZPOCZĘLIŚMY PRACE REMONTOWE W GALERII SZTUKI IM. WŁODZIMIERZA I JERZEGO KULCZYCKICH

Z radością informujemy, że w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ostatnich dniach została podpisana umowa z generalnym wykonawcą robót budowlanych (P.B.U. Pranica Adam Pranica) w Galerii Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich.

W związku z rozpoczętymi pracami remontowo – budowlanymi Galeria Sztuki im. Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich willa Koziańskich będzie nieczynna ponad rok.

O postępach i szczegółach prac będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy serdecznie do pozostałych filii Muzeum Tatrzańskiego.


ROZPOCZĘLIŚMY PRACE REMONTOWE W ZAGRODZIE KORKOSZÓW W CZARNEJ GÓRZE

Z radością informujemy, że w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ostatnich dniach została podpisana umowa z generalnym wykonawcą robót budowalnych (Projekt-Dom Zbigniew Staszel) w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze.

W związku z rozpoczętymi pracami remontowo – budowlanymi Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze będzie nieczynna co najmniej przez 10 miesięcy.

O postępach i szczegółach prac będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy serdecznie do pozostałych filii Muzeum Tatrzańskiego.


PRACE REMONTOWE NABIERAJĄ TEMPA

Z radością informujemy, że trwa realizacja prac remontowo – budowlanych w trzech filiach Muzeum Tatrzańskiego: w Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje, w  Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba oraz w Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie.

Dzięki sprzyjającej pogodzie przez całą jesień w Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje udało się wymienić i pokryć nowym gontem dach chałupy góralskiej, wymienione zostało także mszenie. Obecnie trwają prace związane z uporządkowaniem terenu wokół Muzeum.

W willi Koliba przeprowadzone zostały prace w zakresie instalacji zewnętrznych i odwodnienia, aktualnie trwają prace związane z wykonaniem przyłącza geotermalnego.

W Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie został wymieniony i pokryty nowym gontem dach w części mieszkalnej Zagrody. Obecnie trwa budowa nowej toalety, która będzie udostępniona dla turystów.

Wszystkie realizowane prace remontowe uwzględniają udostępnienie dla osób niepełnosprawnych.


UWAGA – ROZPOCZĘLIŚMY PRACE REMONTOWE W: MUZEUM STYLU ZAKOPIAŃSKIEGO W WILLI KOLIBA, W MUZEUM STYLU ZAKOPIAŃSKIEGO – INSPIRACJE ORAZ W ZAGRODZIE SOŁTYSÓW W JURGOWIE

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczętymi pracami budowlano-remontowymi jest nieczynne Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje oraz Zagroda Sołtysów w Jurgowie.

Zapraszamy do pozostałych filii Muzeum Tatrzańskiego:

 

gmach główny:

wtorek-sobota 9:00-17:00

niedziela od 9:00-15:00

 

Muzeum Kornela Makuszyńskiego:

poniedziałek-piątek 9:00-16:00

 

Galeria Władysława Hasiora:

środa-sobota 10:00-18:00

niedziela 9:00-15:00

 

Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza:

środa-sobota 10:00-18:00

niedziela 11:00-16:00

 

Galeria Sztuki na Kozińcu:

Środa-sobota 10:00-18:00

Niedziela 9:00-15:00

 

Bardzo miło jest nam poinformować, że w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” w ostatnich dniach zostały podpisane umowy z generalnymi wykonawcami robót budowalnych.

Dnia 19 czerwca 2018 r. zostały podpisane umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych – z Tatrzańską Firmą „Junior”, Wojciech Pawlikowski. Podpisane umowy dotyczą Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje.

W związku z rozpoczętymi pracami remontowo – budowlanymi Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba będzie nieczynne co najmniej przez 14 miesięcy (dwanaście miesięcy potrwają prace remontowo – budowlane oraz dwa miesiące – czas przewidziany na aranżacje wystaw), natomiast Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje nieczynne będzie co najmniej przez 8 miesięcy (sześć miesięcy potrwają prace remontowo – budowlane oraz dwa miesiące – czas przewidziany na aranżacje wystaw).

Natomiast dnia 26 czerwca 2018 r. została podpisana umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych – z firmą Projekt-Dom „Staszel” Zbigniew Staszel. Podpisana umowa dotyczy Zagrody Sołtysów w Jurgowie.

W związku z rozpoczętymi pracami remontowo – budowlanymi Zagroda Sołtysów w Jurgowie będzie nieczynna co najmniej przez 12 miesięcy (dziesięć miesięcy potrwają prace remontowo – budowlane oraz dwa miesiące – czas przewidziany na aranżacje wystaw).

O postępach i szczegółach prac będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy serdecznie do pozostałych filii Muzeum Tatrzańskiego.

 

 

 


FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020

REWALORYZACJA I MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO W ZAKOPANEM DLA ZACHOWANIA I PREZENTACJI UNIKATOWEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PODHALA

Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

Celem realizacji projektu jest rozwój potencjału i programu kulturowego Muzeum Tatrzańskiego wraz ze znaczącą poprawą dostępności cennego dziedzictwa kultury Podhala dla zwiedzających, zgodnie ze współczesnymi standardami rozwoju muzealnictwa.

Przeprowadzenie projektu pozwoli na unowocześnienie wystaw i ekspozycji, wprowadzenie nowych ścieżek zwiedzania i ścieżek edukacyjnych oraz umożliwi wprowadzenie nowych linii narracyjnych, wokół których budowana będzie komunikacja pomiędzy Muzeum a odbiorcą.

Wartość projektu: 13 254 736,71 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 999 931,90 zł


FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM DOKUMENTACJI DZIEDZICTWA NIEMATERIALNEGOMuzeum Tatrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego”

Celem realizacji projektu jest stworzenie Zakopiańskiego Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego dokumentującego i udostępniającego żywo istniejącą kulturę Podtatrza w okresie od zakończenia II wojny światowej do współczesności.

Wartość projektu: 789 381,09 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 500 909,90 zł


Fundusze europejskie 2014-2020

Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”.

Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Celem realizacji projektu jest rozwój potencjału i programu kulturowego Muzeum Tatrzańskiego wraz ze znaczącą poprawą dostępności cennego dziedzictwa kultury Podhala dla zwiedzających, zgodnie ze współczesnymi standardami rozwoju muzealnictwa. Projekt obejmuje szereg remontów budowlano-konserwatorskich, którymi zostanie objętych 6 obiektów drewnianych Muzeum Tatrzańskiego: Muzeum Stylu Zakopiańskiego w wilii Koliba, Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza, Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje im. M. i B. Dembowskich, Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze. Modernizacja przewiduje rozwój dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych form działalności m.in. przestrzeni ekspozycyjnych, edukacyjnych, recepcyjnych i magazynowych. Realizacja projektu pozwoli na przeprowadzenie zmian w zakresie dostępnych form zwiedzania. Umożliwi uatrakcyjnienie ścieżki zwiedzania oraz poszerzenie płaszczyzny działań edukacyjnych.

Całkowita wartość brutto projektu: 12 840 042,09 zł

Dofinansowanie w ramach POIS (UE): 8 923 373,27 zł

W trosce o stosowanie wysokich standardów uczciwości a także etycznego, jawnego i przejrzystego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu poniżej udostępnimy adres do mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych. Narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem adresu e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/).


Fundusze europejskie 2014-2020

CYFROWE PRZETWORZENIE I UDOSTĘPNIENIE ZBIORÓW 2D W MUZEUM TATRZAŃSKIM

Muzeum Tatrzańskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim”

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego poprzez powstanie infrastruktury umożliwiającej dostęp do cyfrowych kopii obiektów posiadanych przez muzeum.

Realizacja projektu umożliwi wprowadzenie nowoczesnego systemu prezentacji zbiorów i oferty Muzeum oraz stworzy nowe możliwości wzbogacające i urozmaicające działalność Muzeum.

Wartość projektu: 430 617,00 ZŁ

Dofinansowanie projektu z UE: 348 951,00 ZŁ

Wpisz szukane wyrażenie