OFERTA PRACY – Inspektor Nadzoru w Branży Elektrycznej

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: inspektor nadzoru w branży elektrycznej

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne lub (preferowane) wyższe techniczne;
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • co najmniej 18 miesięczne doświadczenie polegające na udziale w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do: rejestru zabytków prowadzonego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, zgodnie z art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość pakietu MS Office, w tym praktyczna znajomość Excela;
 • kreatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność analitycznego myślenia, dokładność i skrupulatność;
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku (w tym: staż, praktyka zawodowa)

Wymagane dokumenty:

 • Cv;
 • Kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 • Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik do niniejszej oferty pracy.

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę lub umowa zlecenia;
 • wymiar czasu pracy – 1/4 etatu;
 • miejsce pracy: praca zdalna oraz nieruchomości Muzeum Tatrzańskiego, w których prowadzone są prace remontowe.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane,

Droga na Koziniec 8, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl

w nieprzekraczającym terminie do dnia 04.06.2021 roku.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zakopane, 27.05.2021 r.

Wpisz szukane wyrażenie