OFERTA PRACY – Pracownik do Utrzymania Czystości

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: pracownika do utrzymania czystości w Muzeum Tatrzańskim

 

 

Wymagania

• wykształcenie minimum zawodowe;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
• mile widziane doświadczenie w pracy fizycznej, w szczególności przy utrzymaniu czystości;
• łatwość budowania relacji i współpracy w zespole;
• samodzielność i odpowiedzialność;
• dyspozycyjność.

 

Warunki pracy

• rodzaj umowy: umowa o pracę/umowa zlecenia;
• wymiar czasu pracy: pełny etat/na podstawie ewidencji przepracowanych godzin;
• miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie.

 

Oferujemy

• Możliwość rozwoju zawodowego;
• interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• stabilne zatrudnienie.

 

Wymagane dokumenty

• CV;
• list motywacyjny;
• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
• klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1
do niniejszej oferty pracy;
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2).

 

Do zadań pracownika należeć będzie

• utrzymanie porządku w budynkach Muzeum Tatrzańskiego (mycie, czyszczenie, odkażanie);
• pomoc przy organizacji ekspozycji i wystaw czasowych;
• dbałość o porządek i czystość wokół obiektów Muzeum Tatrzańskiego (m. in. sprzątanie obejścia budynków, zamiatanie liści, odśnieżanie itp.);
• drobne prace transportowe;
• wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę, a nie będących w sprzeczności
z zajmowanym stanowiskiem.

 

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Administracji Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane
ul. Droga na Koziniec 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na pracownika do utrzymania czystości w Muzeum Tatrzańskim” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl,
w terminie do dnia 20.02.2023 r.. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182015205
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 10.02.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie