OFERTA PRACY – Radca Prawny

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: radcy prawnego

 

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych) ,
 • znajomość prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, pracy, zamówień publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe,
 • rzetelność i odpowiedzialność,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagane dokumenty:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe prawnicze,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia Radcy prawnego,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • klauzula, dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2)

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat (możliwy model hybrydowy),
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl  w terminie do dnia 28.02.2021 r.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 16.02.2021 r.

Wpisz szukane wyrażenie