OFERTA PRACY – Referent w dziale administracji w zakresie bezpieczeństwa

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: referenta w dziale administracji w zakresie bezpieczeństwa

 

Kandydat na stanowisko musi spełniać poniższe wymagania

 • Wykształcenie min. średnie
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w muzeach;
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Obsługa komputera w środowisku Windows w tym pakietu MS Office (Word, Excel, itp.)
 • Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy;
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Odporność na stres i sytuacje kryzysowe;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa lub praca w służbach mundurowych;
 • Preferowane wykształcenie wyższe związane z wojskowością, bezpieczeństwem cywilnym, obronnością, itp.
 • Uprawnienia w zakresie ochrony fizycznej, uprawnienia na posiadanie i używanie broni;
 • Uprawnienia do przetwarzania informacji niejawnych;
 • Szkolenia, kursy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony, obronności, itp.;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym;

Wymagane dokumenty

 • Cv i list motywacyjny;
 • Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn.zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym  naborem (załącznik nr 1 do niniejszej oferty);
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2).

Warunki pracy

 • rodzaj umowy – umowa o pracę lub umowa zlecenie
 • wymiar czasu pracy – cały etat
 • miejsce pracy:   Muzeum Tatrzańskie, Zakopane

Oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
 • stabilne zatrudnienie

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl w nieprzekraczającym terminie do dnia 15.07.2021 roku.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Wpisz szukane wyrażenie