OFERTA PRACY – Samodzielne Stanowisko ds. Historii

Nabór na samodzielne stanowisko ds. historii

w Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

 

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowana historia;
 • Znajomość tematyki związanej z historią Podhala Spisza i Orawy w okresie 1918-1939 udokumentowana dorobkiem naukowym (np. artykuły, książki/monografie, referaty);
 • Umiejętność pisania artykułów naukowych;
 • Dobra znajomość programów komputerowych, w tym pakietu Office;
 • Komunikatywność, odporność na stres.

 

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy muzealnej i/lub w tworzeniu ekspozycji, wystaw;
 • Uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach finansowania publicznego, w tym programów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej;
 • Czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych z referatem/referatami związanymi
  z tematem historii Podhala, Spiszu i Orawy w XX wieku

 

Warunki pracy

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu;
 • Miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie, Zakopane; telepraca/praca zdalna.

 

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Pracę przy interesującym projekcie związanym z powstaniem nowego muzeum w Zakopanem;
 • Pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

 

Wymagane dokumenty

 • CV i list motywacyjny;
 • kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy.

 

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane
ul. Chałubińskiego 7 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl w terminie do dnia 14 lipca 2020 roku do godz. 12.00

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Rozmowy z kandydatami mogą odbywać się zdalnie przez uzgodniony komunikator. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Dokumenty złożone w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną komisyjnie zniszczone po ogłoszeniu
o wyborze lub ogłoszeniu o braku wyboru pracownika.

 

Zakopane, 07.07.2020 r.

 


PLIKI DO POBRANIA

Samodzielne stanowsiko ds. historii_VII 2020.pdf


Wpisz szukane wyrażenie