OFERTA PRACY – Samodzielne Stanowisko ds. Promocji

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: samodzielne stanowisko ds. promocji

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane humanistyczne lub związane z promocją/PR,
 • doświadczenie w obsłudze mediów społecznościowych,
 • znajomość trendów w zakresie promocji,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pisania tekstów promocyjnych,
 • kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista.

 Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie spraw związanych z promocją:
 • redakcja strony internetowej oraz profili społecznościowych Muzeum,
 • wdrażanie strategii promocyjnej Muzeum,
 • współpraca z mediami, w tym prasą, radiem, TV, portalami internetowymi,
 • monitorowanie obecności Muzeum w mediach,
 • pozyskiwanie i prowadzenie patronatów medialnych, stałych i czasowych,
 • przygotowywanie umów i podpisywanie wszelkich dokumentów i rachunków związanych z funkcjonowaniem stanowiska,
 • stwierdzenie pod względem merytorycznym wykonania prac związanych z umowami zlecenia, związanymi z funkcjonowaniem stanowiska,
 • realizacja innych projektów promocyjnych.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w pracy w instytucji kultury, bądź w promocji,
 • łatwość komunikowania się,
 • znajomość pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje,
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1
  do niniejszej oferty pracy,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2).

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Administracji Muzeum Tatrzańskiego, Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. promocji”, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl  w terminie do dnia 02.11.2022 r. do godz. 12:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182015205.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów, zastrzegamy również możliwość nie wybrania żadnego kandydata.

Zakopane, dnia 19.10.2022 r..

Wpisz szukane wyrażenie