OFERTA PRACY – Stanowisko d.s. Bezpieczeństwa

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na: stanowisko do spraw bezpieczeństwa

 

Kandydat na stanowisko musi spełniać poniższe wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie;
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w muzeach;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Znajomość pakietu MS Office, w tym praktyczna znajomość Excela i Worda;
 • Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy;
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • Odporność na stres i sytuacje kryzysowe;
 • Prawo jazdy kat B;
 • Dyspozycyjność.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa lub praca w służbach mundurowych;
 • Preferowane wykształcenie wyższe związane z wojskowością, bezpieczeństwem cywilnym, obronnością, itp.
 • Uprawnienia w zakresie ochrony fizycznej, uprawnienia na posiadanie i używanie broni;
 • Uprawnienia do przetwarzania informacji niejawnych;
 • Szkolenia, kursy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony, obronności itp.;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny;
 • Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2).

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy – pełny etat;
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie, Zakopane

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie.

Do zadań pracownika należeć będzie:

1)      zapewnienie realizacji zadań obronnych, wynikających z obowiązujących przepisów;

2)      opracowywanie wszelkich dokumentów, w tym planów, audytów i innych związanych
z bezpieczeństwem Muzeum, jego zbiorów, a także zwiedzających i innych osób przebywających
na terenie Muzeum;

3)      nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie Muzeum;

4)      organizacja i nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów podczas transportu;

5)      sprawowanie kontroli dostępu osób do budynków i magazynów Muzeum;

6)       nadzór i obsługa systemów bezpieczeństwa i monitoringu obiektów muzealnych i zbiorów;

7)       wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika nie będących w sprzeczności z charakterem wykonywanej pracy, a w razie potrzeby zastępstwo w innych filiach Muzeum Tatrzańskiego;

8)      przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. obowiązujących w muzealnictwie oraz zaleceń określonych
w planie ochrony;

9)      przestrzeganie zasad określonych w regulaminie pracy.

 

Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień:

1) zapewnienie przetwarzania informacji niejawnych w Muzeum na podstawie obowiązujących przepisów;

2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych na podstawie obowiązujących przepisów

3) prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych, odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych;

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Administracji Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Dziale Administracji w zakresie bezpieczeństwa” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl  w terminie do dnia 13.03.2023 r.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.


Zakopane, 03.03.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie