OFERTA PRACY – Stanowisko ds. gospodarczo-technicznych

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na
pracownika do utrzymania czystości w Muzeum Tatrzańskim
(stanowisko ds. gospodarczo-technicznych)

 

Wymagania

 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 • mile widziane doświadczenie w pracy fizycznej, w szczególności przy utrzymaniu czystości;
 • łatwość budowania relacji i współpracy w zespole;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność.

 Warunki pracy

 • rodzaj umowy: umowa o pracę/umowa zlecenia;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat/na podstawie ewidencji przepracowanych godzin;
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie.

 Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1
  do niniejszej oferty pracy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2).

Do zadań pracownika należeć będzie

 • utrzymanie porządku w budynkach Muzeum Tatrzańskiego (mycie, czyszczenie, odkażanie);
 • pomoc przy organizacji ekspozycji i wystaw czasowych;
 • dbałość o porządek i czystość wokół obiektów Muzeum Tatrzańskiego (m. in. sprzątanie obejścia budynków, zamiatanie liści, odśnieżanie itp.);
 • drobne prace transportowe;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę, a nie będących w sprzeczności
  z zajmowanym stanowiskiem.

 

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Organizacyjnym  Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane
ul. Droga na Koziniec 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na pracownika ds. gospodarczo-technicznych w Muzeum Tatrzańskim” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl,
w  terminie do dnia 29.03.2023 r..  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182015205

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 20.03.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie