ZAPYTANIE OFERTOWE – Dostawa skanera do projektu: „Utworzenie Muzeum Palace”,

[31.10.2023] UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy dostawy skanera umożliwiającego masowe skanowanie/fotoreprodukcję książek, starych druków, manuskryptów, plakatów, czasopism, fotografii i niewielkich obiektów, na potrzeby digitalizacji zbiorów Muzeum Tatrzańskiego trójwymiarowych w ramach  projektu:

„Utworzenie Muzeum Palace” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Poddziałanie 6.1.3 Rozwój Instytucji Kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Szczegóły zawarte w załączniku lub w Bazie Konkurencyjności
(link – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/177669)

[26.10.2023]

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, zaprasza do złożenia oferty na dostawę skanera umożliwiającego masowe skanowanie/fotoreprodukcję książek, starych druków, manuskryptów, plakatów, czasopism, fotografii i niewielkich obiektów, na potrzeby digitalizacji zbiorów Muzeum Tatrzańskiego trójwymiarowych w ramach  projektu:

Utworzenie Muzeum Palace” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Poddziałanie 6.1.3 Rozwój Instytucji Kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe – postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 tys. zł.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonym linku: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/177669

Wpisz szukane wyrażenie