Informacje o dostępności – Dwór w Łopusznej i Chałupa Klemensów

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

PRZESTRZEŃ PRZED BUDYNKIEM
BRAMA WJAZDOWA I MIEJSCA PARKINGOWE

Dwór wraz zabudowaniami usytułowany jest około 250 metrów od głównej drogi prowadzącej przez Łopuszną. Przed posesją rozlega się szeroki teren (łąka/ pastwisko), a także biegnie boczna droga, prowadząca do sąsiednich zabudowań. Pomiędzy drogą, a bramą do Muzeum, pomimo braku wyznaczonych miejsc parkingowych, na terenie nie utwardzonym może zaparkować kilka samochodów. Tuż przed drewnianą bramą i ogrodzeniem znajdują się dwie tablice informacyjne, których dolna krawędź znajduje się na wysokości 110 cm. Główne ciągi komunikacyjne prowadzące do Dworu oraz do chałupy Klamerusów, stanowi nieutwardzona, ok. 200-300 m ścieżka.

STREFA WEJŚCIA

Główne wejście do Dworu znajduje się od frontu budynku. Do budynku wchodzi się przez ganek z kamiennej nawierzchni, którego powierzchnia zapewnia wymaganą przestrzeń manewrową o wymiarach 150×150 cm. Do ganku prowadzą dwa nieregularne stopnie o wysokości 13 cm i 17 cm. Schody te nie są wyposażone w poręcze, brak jest także podjazdu umożliwiającego dostanie się na ganek osobie poruszającej się na wózku. Na ganku znajdują się dwie drewniane ławki do siedzenia bez oparcia i podłokietników. Drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe, zamontowane zarówno od zewnątrz (otwierane na zewnątrz) jak i od wewnątrz budynku (otwierane do wewnątrz). Aby uzyskać wymagany wolny od przeszkód prześwit drzwi o szerokości 90 cm, konieczne jest otwarcie dwóch skrzydeł drzwiowych – zewnętrzach i wewnętrznych. Pomiędzy drzwiami znajduje się próg o szerokości ok 15 cm i wysokości ok 8 cm, który nie jest zniwelowany najazdem.

Po prawej stronie drzwi wejściowych, na wysokości 130 cm umieszczony jest dzwonek. Na drzwiach na wysokości ok. 1 m umieszczone są dwie plansze informacyjne w formacie A4, które informują o godzinach otwarcia Muzeum oraz o cenie biletów.  Do budynku można także wejście drzwiami prowadzącymi do korytarza pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi a gospodarczymi (spiżarnia, kuchnia). Przed drzwiami znajdują się dwa nieregularne schody kamienne, odrzwia wyposażone są wysoki, drewniany próg, bez wypłaszczeń).

Wejście do chałupy Klamerusa, znajduje się w centralnej części budynku. Przed chałupą znajduje się ogródek, który w całości jest ogrodzony. Ogrodzenie znajduje się także po prawej stronie od wejścia (samo wejście nie jest ogrodzone). Aby dostać się do wewnątrz, należy pokonać dwa kamienne schody oraz wysoki 10 cm próg. Ościeżnica drzwiowa ma wysokość 160 cm.

SZATNIA

W dworze oraz w chałupie Klamerusów nie przewidziano możliwości pozostawienia ubrań albo bagaży przez zwiedzających/ uczestników wydarzeń kulturalnych/ uczestników działań edukacyjnych.

KASA

Tuż za drzwiami wejściowymi znajduje się przestronna sień, która zapewnia wymaganą przestrzeń manewrową dla osoby poruszającej się na wózku, o powierzchni nie mniejszej niż 150 x 150 cm. Funkcję kasy/lady biletowej pełni zabytkowa komoda, której blat jest na prawidłowej wysokości od 70 – 80 cm, jednak brakuje pod nim miejsca na nogi osoby poruszającej się na wózku. Na blacie komody umieszczone są informacje nt. obowiązującego cennika. Osobę zwiedzającą od pracownika muzeum oddziela przeźroczysta pleksi, która jest rozwiązaniem zalecanym ze względu na panującą epidemie Covid 19.

FUNKCJA SANITARNA

W budynku Dworu znajduje się jedno pomieszczenie sanitarne nieodstępne dla osób z niepełnosprawnościami, które usytułowane na zapleczu. Ze względu na zły stan techniczny oraz parametry niezgodne z normami (np. naproże na wysokości 160 cm), pomieszczenie nie jest udostępniane dla zwiedzających. W chałupie Klamerusów nie ma pomieszczeń sanitarnych

FUNKCJA EDUKACYJNA I KONFERENCYJNA

W Dworze nie ma wydzielonych stref/pomieszczeń do realizacji wydarzeń edukacyjnych, teatralnych (prowadzonych przez podmiot zewnętrzny) czy koncertowych. Działania te odbywają są na salach wystawienniczych, które, w zależności od rodzaju i charakteru wydarzenia, aranżowane są na bazie posiadanego wyposażenia.

Wpisz szukane wyrażenie