Informacje o dostępności – Zagroda Sołtysów w Jurgowie

INFORMACJE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Do każdego pomieszczenia chałupy oraz pomieszczeń gospodarczych prowadzą około 20-30 cm progi, wejścia do nich mają nadproże na wysokości około 150 cm, a pomieszczenia gospodarcze zwiedzane są bezpośrednio z terenu przed Zagrodą, po otwarciu dużych, dwuskrzydłowych drzwi przez pracownika Muzeum.

PRZESTRZEŃ PRZED BUDYNKIEM

Zagroda została wybudowana w taki sposób, że ściana szczytowa domu znajduje się od strony głównej drogi asfaltowej prowadzącej przez tę części wsi. Główny ciąg komunikacyjny pomiędzy poszczególnymi częściami zagrody prowadzi przez około jednometrowy betonowy najazd zlokalizowany bezpośrednio przy bocznej drodze asfaltowej (brak ogrodzenia), natomiast wejście do wszystkich zabudowań gospodarczych prowadzi przez teren pokryty kamieniem łupanym. Ogrodzony teren nieudostępniony dla zwiedzających, zlokalizowany jest od głównej drogi oraz za budynkiem. Przy budynku i w jego najbliższym otoczeniu nie ma miejsc parkingowych. Teren między drogą asfaltową a frontem chałupy pokryty jest nawierzchnią z kamienia łupanego oraz częściowo z nieutwardzonego żwiru.
Ostatnie zabudowania znajdują się na niewielkim podniesieniu terenu. Uskok jaki tam powstał został częściowo zniwelowany poprzez położenie kratownicy metalowej o niewielkich oczkach.

FUNKCJA SANITARNA

Na końcu budynku, za stajnią, znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wejście do toalety jest od strony drogi publicznej wewnętrznej. Próg
przy wejściu do toalety wynosi 13 cm. Muzeum dysponuje nakładanymi drewnianymi najazdami, które pozwalają pokonać tę wysokość. Teren przed wejściem do toalety wyłożony jest kamieniem, powierzchnia manewrową przed wejściem sąsiaduje bezpośrednio z uskokiem i studzienką ściekową, które zostały zabezpieczone i osłonięte przez metalową kratę o niewielkich oczkach.
Pomieszczenie toalety posiada podstawowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażone jest w dwie poręcze toaletowe, uchylne lustro. Umywalka wyposażona jest w baterię medyczną, która umożliwia korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami
ruchowymi kończyn górnych. Toaleta wyposażona jest w system przyzywowy, który uruchamia sygnał świetlny i dźwiękowy nad drzwiami toalety. Toaleta może być otwarta od zewnątrz przez pracownika Muzeum w przypadku konieczności otwarcia drzwi na wezwanie osoby z niepełnosprawnością, która tego nie może sama zrobić od wewnątrz.
Haczyk na ubrania umieszczony jest na drzwiach na odpowiedniej wysokości, aby mogły z niego korzystać osoby na wózkach oraz niskiego wzrostu.

FUNKCJA EKSPOZYCYJNA

Przestrzenie możliwe do zwiedzania to dom (składający się z sieni, izby i komory), a także drewutnia, owczarnia, boisko i stajnia.
Drzwi wejściowe do domu są bardzo niskie (wysokość drzwi 130 cm), prowadzi do nich kamienny podjazd, który jednak nie niweluje całkowicie progu (z belki). Wejście prowadzi do sieni, w której jest kamienna podłoga, na ścianach zawieszone są sprzęty użytkowe, pod ścianą stoi skrzynia, na której postawione są sprzęty; w sieni znajduje się także drabina prowadząca na strych (nie udostępniany zwiedzającym) oraz klapa w podłodze prowadząca stromymi schodkami do piwnicy (także nie udostępnianej zwiedzającym). Z sieni wchodzi się do jedynej izby. Wejście jest bardzo niskie (130 cm) w drzwiach jest próg, niwelowany stromymi i trudnymi do pokonania najazdami. Na drewnianej podłodze w izbie znajdują się liczne dywaniki, nie są połączone ze sobą i nie są przymocowane do podłogi. W izbie znajduje się piec, łóżko, na drągach wiszą stroje, dywaniki, przestrzeń zwiedzania ograniczona jest przez ławy, które stoją pod ścianą z oknami (z ław tych mogą korzystać zwiedzający). Pod jedną ścianą stoi stół, skrzynia, kołowrotek i inne sprzęty – dojście do nich nie jest ograniczone/wydzielone słupkami z łańcuchem. Na tej samej ścianie na której znajdują się drzwi wejściowe, umieszczona jest skrzynia, półki a także, równie niskie jak drzwi wejściowe – drzwi do komory (nad którymi dodatkowo, ograniczając ich wysokość, wisi króciutka zasłonka). Komora jest pomieszczeniem udostępnianym zwiedzającym, próg w drzwiach prowadzących do niej jest wysoki – tak samo jak we wszystkich pomieszczeniach.
Aby zobaczyć wyposażenie następnych ekspozycji – drewutni, owczarni, boiska i stajni trzeba wyjść na zewnątrz budynku. Każde pomieszczenie dostępne jest wyłącznie z drogi. Progi przed wejściem do każdego z nich są bardzo wysokie. Przed wejściem do drewutni kamienny cokół, wystający ponad 8 cm przed budynek, o wysokości 10 cm. W drewutni, gdzie podłoga jest drewniana, można zobaczyć m.in. sprzęt tacki, jest także podwójny próg drewniany. Przed wejściem na boisko jest 5 cm kamienny, wystający cokół, następnie pierwszy próg wysokości 6 cm i drugi, drewniany wysokości 9 cm. Podłogę w tym pomieszczeniu stanowi klepisko, a zobaczyć w nim można m.in. wóz i sprzęty gospodarcze, znajduje się tu także drabina prowadząca na strych, jednak ta przestrzeń nie jest udostępniana zwiedzającym. Brak jest możliwości skorzystania z platform najazdowych. Wyposażenie pomieszczeń, obrazujące ich historyczną funkcję, jest widoczne przez otwarte drzwi i nie wymaga wejścia do środka.
Wejście do drewutni i na boisko jest obszerne, odrzwia otwierają się na szerokość pomieszczenia i są wysokie. Wejście do owczarni stanowią wąskie i niskie drzwi, przez 20 cm próg na kamiennym 13 cm postumencie. Podłoga w tym pomieszczeniu jest drewniana.
Wejście do stajni prowadzi przez próg o wysokości 20 cm, bez niwelacji, wysokość drzwi 137 cm, szerokość 70 cm, podłoga w stajni jest drewniana – wyposażenie stajni jest typowe dla tego typu miejsc – paśniki i poidła.

FUNKCJA SANITARNA

Na końcu budynku, za stajnią, znajduje się toaleta dostoswana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wejście do toalety jest od strony drogi publicznej wewnętrznej. Próg przy wejściu do toalety wynosi 13 cm. Muzeum dysponuje nakładanymi drewnianymi najazdami, które pozwalają pokonać tę wysokość. Teren przed wejściem do toalety wyłożony jest kamieniem, powierzchnia manewrowa przed wejściem sąsiaduje bezpośrednio z uskokiem i studzienką ściekową, które zostały zabezpieczone i osłonięte przez metalową kratę o niewielkich oczkach.
Pomieszczenie toalety posiada podstawowe udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażone jest w dwie poręcze toaletowe, uchylne lustro. Umywalka wyposażona jest w baterię medyczną, która umożliwia korzystanie z niej osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi kończyn górnych.
Toaleta wyposażona jest w system przyzywowy, który uruchamia sygnał świetlny i dźwiękowy nad drzwiami toalety. Toaleta może być otwarta od zewnątrz przez pracownika Muzeum w przypadku konieczności otwarcia drzwi na wezwanie osoby z niepełnosprawnością, która tego nie może sama zrobić od wewnątrz. Haczyk na ubrania umieszczony jest na drzwiach na odpowiedniej wysokości, aby mogły z niego korzystać osoby na wózkach oraz niskiego wzrostu.

KASA/SKLEPIK

W zagrodzie Sołtysów w Jurgowie nie ma wydzielonego pomieszczenia pełniącego funkcję kasy i sklepiku. Sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek odbywa się w izbie w chałupie. Brak jest lady, jej funkcję pełni zabytkowy stół, którego blat jest na prawidłowej wysokości od 70 – 80 cm, jest pod nim miejsce na nogi osoby poruszającej się na wózku.
Cennik umieszczony jest na piecu przy wejściu, w izbie, na wysokości ok 70 cm o podłogi, na białej kartce formatu A4. Regulamin zwiedzania (opatrzony QR kodem) oraz informacja o godzinach otwarcia filii znajdują się na drzwiach do części mieszkalnej.

SZATNIA

W zagrodzie Sołtysów w Jurgowie nie ma przewidzianej szatni dla zwiedzających.

FUNKCJA EDUKACYJNA

W zagrodzie Sołtysów w Jurgowie nie ma wydzielony stref/pomieszczeń do prowadzenia działalności edukacyjnej. Działania edukacyjne, jeżeli to możliwe, prowadzone są w przestrzeni wystawienniczej bez zastosowania dodatkowego wyposażenia.

Wpisz szukane wyrażenie