Co nowego w muzeum?

Kolekcja 2023

Kolekcja 2023

Od pięciu lat Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozbudowuje kolekcję sztuki najnowszej.

W ciągu ostatnich lat zakupiono prace: Pauliny Ołowskiej, Marii Lobody, Zofii Rydet, Małgorzaty Mirgi-Tas, Zbigniewa Rogalskiego, Jana Dziaczkowskiego, Huberta Czerepoka, Daniela Rumianewa, Zygmunta Rytki, Kamila Kuskowskiego, Edwarda Dwurnika, Magdaleny Ciszewskiej-Rząsy, Wilhelma Sasnala. Pozyskane dzieła wpisują się w różnorodne zasoby Muzeum, ponieważ łączą je wspólne mianowniki – Tatry i Zakopane. Chcemy kontynuować przygotowany program, rozbudowujący kolekcję w oparciu o trzy pojęcia definiujące region – natura, aktywność i kreacja. Założeniem obecnej edycji było uzupełnienie zasobów o prace artystów obecnych już w kolekcji, tak aby uzyskać szerszą perspektywę na ich twórczość.

Rysunek „Żabi Koń” Zbigniewa Rogalskiego jest kolejną pracą z serii rysunków tatrzańskich warszawskiego artysty. Pierwszy z nich, „Mnich”, znajduje się już w naszej muzealnej kolekcji. Powstał specjalnie na potrzeby wystawy „Relacja Warszawa-Zakopane”, prezentowanej w Królikarni, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie. Temat tatrzański tak zainspirował Rogalskiego, że postanowił go kontynuować, czego efektem są kolejne rysunki przedstawiające przy pomocy geometrycznych figur, tatrzańskie szczyty.

Podobnie w przypadku fotografii Zygmunta Rytki, która uzupełnia zakupione w 2021 roku fotografie oraz film z cyklu „Ciągłość nieskończoności”. Tym razem jednak wybrana została duża unikatowa odbitka, która będzie niejako wprowadzać widza w narrację cyklu. Praca jest sygnowana przez artystę odciskiem jego palca i jest dostępna tylko w jednym egzemplarzu. Fotografie z cyklu Zygmunta Rytki „Ciągłość nieskończoności” wraz z pracami Zygmunta Januszewskiego (znajdującymi się w kolekcji) poszerzają muzealną kolekcję o konceptualny punkt patrzenia na tatrzańską przyrodę.

Prace Zygmunta Rytki i Zbigniewa Rogalskiego zostały zakupione dzięki dofinansowaniu z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej.

Wpisz szukane wyrażenie