Co nowego w muzeum?

MUZEUM TATRZAŃSKIE POZYSKAŁO KOLEJNY UNIKATOWY OBRAZ AUTORSTWA STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA

MUZEUM TATRZAŃSKIE POZYSKAŁO KOLEJNY UNIKATOWY OBRAZ AUTORSTWA STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA

Portret górala (Wojciecha Biskupa Walka) – to najnowszy eksponat w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. Obraz został zakupiony ze środków Województwa Małopolskiego i przekazany przez Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółkę podczas Gali z okazji 130-lecia Muzeum Tatrzańskiego, w dniu 25 listopada 2019 roku.

Cenny nabytek powstał między 1910 a 1913 r. To obraz olejny na bawełnie zdublowanej na płótnie, o wymiarach 27 x 28,2 cm (w ramie 34,5 x 39 cm). Jak większość prac w muzealnej kolekcji także i ten wizerunek przedstawia osobę z zakopiańskiego kręgu znajomych Witkacego i odznacza się wysoką jakością artystyczną. Sportretowany został Wojciech Biskup Walek, baca z Antałówki, który przed 1914 rokiem był dozorcą w znajdującej się tam willi „Witkiewiczówka”, zamieszkiwanej przez rodzinę Witkiewiczów.

Obraz należy do wczesnych prac artysty, co czyni go szczególnie cennym. Widoczne jest w nim poszukiwanie przez artystę własnego indywidualnego stylu twórczego oraz inspiracje pracami innych współczesnych mu twórców (np. Władysława Ślewińskiego). Późniejsze prace portretowe Witkacego (zwłaszcza te wykonane w jego Firmie Portretowej) noszą już zupełnie inne cechy stylistyczne oraz wykonywane były inną techniką (pastelem na papierze). Jest to także jedyny znany portret autorstwa Witkacego ukazujący przedstawiciela miejscowej ludności góralskiej. Praca pochodzi bezpośrednio od rodziny artysty, jej autentyczność jest więc niewątpliwa, a prowieniencja ta dodatkowo podnosi rangę obiektu.

Zbiór prac artystów tworzących zakopiańską kolonię artystyczną, bądź szukających pod Tatrami inspiracji dla swej twórczości stanowi trzon zasobów sztuki Muzeum Tatrzańskiego. Kolekcja ta, gromadzona systematycznie od wielu lat, zawiera wiele cennych prac autorstwa wybitnych znanych artystów jest w miarę możliwości uzupełniana. Chodzi o stworzenie kolekcji obrazującej dorobek i życie artystyczne w Zakopanem od końca XIX wieku.

We wspomnianej kolekcji niezmiernie ważny element stanowi zespół prac plastycznych Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jest on obecnie trzecim co do wielkości w polskich zbiorach muzealnych, liczy 89 dzieł. Jego trzon stanowią prace z „Firmy Portretowej” – nasza placówka zgromadziła ich aż 71, a co bardzo istotne większość z nich przedstawia osoby związane z Zakopanem oraz bezpośrednio z osobą twórcy. Ponadto w kolekcji znajduje się 15 rysunków oraz 3 olejne pejzaże.

Muzeum Tatrzańskie stara się o sukcesywne powiększanie zbioru witkacjanów o nowe przykłady działalności tego wybitnego polskiego artysty zarówno poprzez zakupy, jak też i depozyty.

Wpisz szukane wyrażenie