„RZADKIE, RZADSZE, NAJRZADSZE”

„RZADKIE, RZADSZE, NAJRZADSZE”

„RZADKIE, RZADSZE, NAJRZADSZE”

Środowisko naturalne Tatr i Podhala cenione jest za swoje walory krajobrazowe oraz występujące na ich obszarze cenne siedliska. Prezentowana wystawa ma za zadanie udowodnić, że miejsca te są nie tylko pełne uroku, ale również stanowią siedlisko dla wielu współcześnie rzadkich i cennych gatunków zwierząt.

Układ ekspozycji nie tylko uświadamia zwiedzającym różnorodność spotykanych form zwierząt, ale również wskazuje na ich wzajemne pokrewieństwo oraz potrzebę ich ochrony. Wnikliwy obserwator może też zauważyć, że wśród prezentowanych pospolitych i rzadkich ptaków znajdują się też okazy gatunków praktycznie nienotowanych w naszym kraju.

Prezentowane eksponaty mają charakter zabytkowy i należą do jednej z najstarszych w Polsce kolekcji okazów dermoplastycznych, które zostały wykonane przez Antoniego Kocyana w końcu XIX wieku. Obiekty te stanowią część pierwszej kolekcji, która zapoczątkowała funkcjonowanie Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem w 1888 roku.

Wystawa zrealizowana przez Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Kurator wystawy oraz autor scenariusza: Marcin Warchałowski

Konsultacja merytoryczna: Włodzimierz Cichocki, Monika Pietraszko-Warchałowska

Prace konserwatorskie: Aleksandra Trybuła, Marek Gronkowski, Marcin Warchałowski

Plakat: Aleksandra Michalska

Koloryzacja zdjęć: Rafał Jabłoński-Zelek

Promocja: Klaudia Kot

Rzadkie, rzadsze, najrzadsze, od 30 lipca 2019 do 1 czerwca 2021, Wystawa obiektów z kolekcji Muzeum Tatrzańskiego im, Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie, Chochołów 40, wystawa realizowana przy współpracy z Gminą Czarny Dunajec, Małopolska, Muzeum Torfowisk

Wpisz szukane wyrażenie