OFERTA PRACY – Pracownik gospodarczo-techniczny

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: pracownik ds. gospodarczo-technicznych

Wymagania

 • wykształcenie minimum zawodowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze osoby sprzątającej;
 • łatwość budowania relacji i współpracy w zespole;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat.B.

Warunki pracy

 • rodzaj umowy: umowa o pracę;
 • wymiar czasu pracy: pełny etat;
 • miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie.

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie;

Wymagane dokumenty

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
 • klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2).

 Do zadań pracownika należeć będzie

 • prowadzenie samochodu służbowego zgodnie z poleceniem służbowym;
 • konserwacja urządzeń, sprzętów i wykonywanie drobnych napraw;
 • wykonywanie drobnych prac remontowych;
 • pomoc przy organizacji ekspozycji i wystaw czasowych;
 • dbałość o porządek i czystość wokół obiektów Muzeum Tatrzańskiego (m. in. sprzątanie obejścia budynków, zamiatanie liści, itp.);
 • dbałość o porządek i ład wokół obiektów Muzeum Tatrzańskiego w okresie zimowym (m. in. odśnieżanie posesji i chodników, usuwanie oblodzeń, itp.);
 • utrzymanie zieleni wokół obiektów Muzeum Tatrzańskiego (m. in. koszenie trawników, plewienie, podlewanie rabatek, itp.);
 • prace transportowe w tym załadunek i rozładunek;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez pracodawcę, a nie będących w sprzeczności
  z zajmowanym stanowiskiem;

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Administracji  Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane
ul. Droga na Koziniec 8, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Pracownik gospodarczo-techniczny” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl,
w  terminie do dnia 28.08.2023 r..  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 182015205.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zakopane, 21.08.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie