OFERTA PRACY – Referenta w Dziale Administracji w Zakresie Bezpieczeństwa (aktualizacja 25.01.23)

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko: referenta w Dziale Administracji w zakresie bezpieczeństwa

 

 

Kandydat na stanowisko musi spełniać poniższe wymagania

• Wykształcenie minimum średnie;
• Znajomość regulacji prawnych z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa w muzeach;
• Umiejętność pracy w zespole;
• Znajomość pakietu MS Office, w tym praktyczna znajomość Excela i Worda;
• Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy;
• Samodzielność i dobra organizacja pracy;
• Odporność na stres i sytuacje kryzysowe;
• Prawo jazdy kat B;
• Dyspozycyjność.

Mile widziane

• Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa lub praca w służbach mundurowych;
• Preferowane wykształcenie wyższe związane z wojskowością, bezpieczeństwem cywilnym, obronnością, itp.
• Uprawnienia w zakresie ochrony fizycznej, uprawnienia na posiadanie i używanie broni;
• Uprawnienia do przetwarzania informacji niejawnych;
• Szkolenia, kursy dotyczące bezpieczeństwa, ochrony, obronności itp.;
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty

• CV i list motywacyjny;
• Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
• Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy;
• Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2).

Warunki pracy

• rodzaj umowy – umowa o pracę;
• wymiar czasu pracy – pełny etat;
• miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie, Zakopane

Oferujemy

• możliwość rozwoju zawodowego;
• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• stabilne zatrudnienie.

Do zadań pracownika należeć będzie

1) zapewnienie realizacji zadań obronnych, wynikających z obowiązujących przepisów;
2) opracowywanie wszelkich dokumentów, w tym planów, audytów i innych związanych
z bezpieczeństwem Muzeum, jego zbiorów, a także zwiedzających i innych osób przebywających
na terenie Muzeum;
3) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie Muzeum;
4) organizacja i nadzór nad bezpieczeństwem zbiorów podczas transportu;
5) sprawowanie kontroli dostępu osób do budynków i magazynów Muzeum;
6) nadzór i obsługa systemów bezpieczeństwa i monitoringu obiektów muzealnych i zbiorów;
7) wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika nie będących w sprzeczności z charakterem wykonywanej pracy, a w razie potrzeby zastępstwo w innych filiach Muzeum Tatrzańskiego;
8) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. obowiązujących w muzealnictwie oraz zaleceń określonych w planie ochrony;
9) przestrzeganie zasad określonych w regulaminie pracy.

Po uzyskaniu odpowiednich uprawnień:
1) zapewnienie przetwarzania informacji niejawnych w Muzeum na podstawie obowiązujących przepisów;
2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych na podstawie obowiązujących przepisów
3) prowadzenie Kancelarii Materiałów Niejawnych, odpowiedzialnej za sprawowanie nadzoru nad obiegiem dokumentów niejawnych;

Termin i miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Administracji Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane, Droga na Koziniec 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Dziale Administracji w zakresie bezpieczeństwa” lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@muzeumtatrzanskie.pl w terminie do dnia 31.01.2023 r.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zakopane, 25.01.2023 r.

Wpisz szukane wyrażenie