POSTĘPOWANIE ADM.4.270-1/2021 “Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem”

[9.02.2021] USŁUGI – WYBÓR OFERTY

Dotyczy: Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Muzeum Palace”
Postępowanie ADM.4.270-1/2021

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem informuje, że w postępowaniu na usługę –  Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Muzeum Palace”. (znak: ADM.4.270-1/2021) wpłynęły trzy oferty. Została wybrana oferta Wykonawcy, który złożył ofertę, która wg kryterium oceny ofert – najniższej ceny powoduje, że jest najkorzystniejsza i spełnia wymogi postępowania.

[22.01.2021] OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI – Zapytanie ofertowe ADM.4.270-1/2021

Dotyczy: Usługa tworzenie archiwum dot. historii „Palace” w Zakopanem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Muzeum Palace”

Wpisz szukane wyrażenie