Co nowego w muzeum?

“Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji “

“Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji “

“Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji “

Ukazała się właśnie nowe publikacja zatytułowana: “Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji “. Z przyjemnością informujemy, że w książce znajduje się artykuł naszej koleżanki dr Magdaleny Kwiecińskiej: “Tradycje rękodzielnicze i rzemiosło w opowieściach mieszkańców Spisza oparty na etnograficznych badaniach terenowych”.
Książkę recenzowała dr Stanisława Trebunia-Staszel:

„Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji” jest próbą zarysowania etnograficznego obrazu polskiej góralszczyzny […]. W tym sensie nie rości sobie pretensji do całościowego, monograficznego omówienia. Nie zawiera też ostatecznych podsumowań ani konstatacji. Jest raczej zasygnalizowaniem pewnych zjawisk charakterystycznych dla badanych społeczności, a tym samym rysuje się jako projekt otwierający, zapraszający do dyskusji, a nade wszystko do pogłębionych badań i refleksji. Niemniej w tym minimalistycznym ujęciu zasługuje na uwagę. Po pierwsze przedstawione w publikacji opisy znajdują swe umocowanie w materiale empirycznym, gromadzonym drogą wywiadu i obserwacji. Warstwa empiryczna jest niewątpliwym atutem publikacji. Interesująco przedstawia się także dobór omawianych zagadnień. W wielu przypadkach wykracza on poza modelowy, tradycyjny opis regionu koncentrujący się na charakterystyce wizualnych wyznaczników kulturowej odrębności, takich jak strój, gwara, folklor czy architektura. Niemniej, co ważne zaprezentowany w publikacji opis nie ignoruje owych standardowych wyznaczników „tożsamości kulturowej”. Wchodzi z nimi w dialog, ale podejmuje go z perspektywy współczesnych potrzeb i interesów mieszkańców omawianych terenów. Stąd w prezentowanym tomie obok wątków dotyczących tradycyjnego rzemiosła, folkloru czy też sfery obyczajowej znajdziemy tematy związane z krajobrazem kulturowym, organizacją przestrzeni domowej, turystyką kulturową, pamięcią o przeszłości, stosunkami etnicznymi i narodowościowymi. Ważną częścią rozważań są obserwowane in statu nascendi zjawiska budowania na nowo grupowej tożsamości oraz strategie i działania marketingowe zmierzające do wykreowania atrakcyjnego wizerunku własnej grupy.
Książka jest do pobrania bezpłatnie w internecie:

https://skarbygorali.pl/aktualnosci/ksiazka-pt-goralszczyzna-mniej-znana-juz-dostepna

Wpisz szukane wyrażenie