Co nowego w muzeum?

IV. Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna współorganizowana przez Muzeum Tatrzańskie

IV. Ogólnopolska Konferencja Instrumentologiczna współorganizowana przez Muzeum Tatrzańskie

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji są instrumenty muzyczne regionów polskich Karpat – Podhala, Spisza, Orawy, Beskidu Śląskiego, Żywieckiego oraz innych terenów zamieszkiwanych przez grupy góralskie.Kultura muzyczna obszarów karpackich, charakteryzująca się odrębnością i wyjątkowym przywiązaniem do tradycji jest wciąż niewystarczająco i nierównomiernie zbadana.

 

Szymon Bafia naprawia dudy

Tematyka konferencji skupia się wokół zagadnień kultury muzycznej sytuacji wykonawczych, budowy sposobówykonywania instrumentómuzycznych, historii instrumentóich wytwórców, tradycyjnego repertuaru praktyki wykonawczej, upodobań brzmieniowych formalnych, zanikających reaktywowanych sytuacji muzycznych, nauczania gry na instrumentach ludowych przekazu międzypokoleniowego, takżwprowadzania innowacji względem dawnych wzorów. Góral z trombitą z drewna

Obrady Konferencji – uwagi na sytuację epidemiologiczną kraju – odbywają się innej formie niż pierwotnie planowano. Jednak wszystkie zarejestrowane materiałaudiowizualne, wraz prezentacjami muzycznymi oraz wywiadami etnograficznymi, takżnadesłane referaty uczestnikócałej Polski, zostaną umieszczone na stronie internetowej: http://konferencjainstrumentologiczna.pl/ jeszcze tym roku. widok na warsztat pracy twórczej

Wywiady etnograficzne ramienia Muzeum Tatrzańskiego na Podhalu Spiszu realizowane są przez dr Magdalenę Kwiecińską Sylwię Plucińską.góral stojący trzyma góralskie dudyrożnego rodzaju instrumenty pokazane na stole

Szymon Bafia z góralskimi dudami

Wpisz szukane wyrażenie