Co nowego w muzeum?

Kolekcje naukowe w muzeach przyrodniczych jako materiał dowodowy w naukowych „śledztwach – poszukiwanie Yeti”

Kolekcje naukowe w muzeach przyrodniczych jako materiał dowodowy w naukowych „śledztwach – poszukiwanie Yeti”

W dniach 21-23 lutego w naszym muzeum odbywała się konferencja zatytułowana Kolekcje naukowe w muzeach przyrodniczych jako materiał dowodowy w naukowych „śledztwach – poszukiwanie Yeti”.

Kolekcje muzeów przyrodniczych należą do jednych z najliczniejszych oraz najbardziej różnorodnych. Nierzadko duże jednostki posiadają wielomilionowe zbiory podarowane i stworzone przez wybitnych naukowców. To dziedzictwo jest zupełnie niezrozumiałe dla szerszego grona odbiorców, a nawet muzealników zajmujących się kolekcjami z zakresu sztuki czy etnografii.

Właśnie dlatego jeden z celów seminarium, którego gospodarzem było Muzeum Tatrzańskie, to dyskusja nad znaczeniem kolekcji przyrodniczych w badaniach faunistycznych, ekologicznych czy systematycznych oraz potrzeba i strategie budowania kolekcji muzealnych.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, Muzeum Przyrodniczego i Działu Zbiorów Naukowych ISEZ PAN, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. W Muzeum Tatrzańskim gościł również Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych i jednocześnie Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Hubert Kowalski, profesor uczelni.

Wstępem do konferencji było zwiedzanie tytułowej wystawy „Tatrzańskie Yeti”, podczas którego gości przywitał dyrektor Muzeum Tatrzańskiego Michał Murzyn oraz organizator konferencji, kierownik działu przyrodniczego Marcin Warchałowski. Licznym wykładom i dyskusjom towarzyszyło oprowadzanie po ekspozycjach  stałych w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego oraz w Muzeum Kornela Makuszyńskiego w willi Opolanka.

Podczas obrad szukano najlepszych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie zbiorów poprzez odpowiednie zarządzanie kolekcjami. Dyskutowano również nad możliwościami pozyskiwania funduszy na rozbudowę, konserwację, opracowanie i udostępnianie zasobów polskich kolekcji przyrodniczych.

Finisaż wystawy „Tatrzańskie Yeti”, będącej punktem wyjścia do konferencji, odbędzie się 3 marca 2024 r. o godzinie 17.00 w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego. Serdecznie zapraszamy.

Wpisz szukane wyrażenie