Co nowego w muzeum?

Konferencja i wystawa plenerowa na temat badania polskich strat wojennych

Konferencja i wystawa plenerowa na temat badania polskich strat wojennych

27 października br. w gmachu głównym Muzeum Tatrzańskiego odbyła się konferencja, która stanowiła część szerszego projektu, mającego na celu zajecie się tematem badania polskich strat wojennych.

Inspiracją do jej organizacji była historia Jana Marksena, pierwszego konserwatora Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego, który w trakcie II wojny światowej podjął się inwentaryzacji bezcennych dzieł sztuki Jana Matejki. Podczas porządkowania zbioru narzędzi konserwatorskich, pozostawionych w muzeum, odnaleziono negatywy szklane dokumentujące to wydarzenie. Muzeum Tatrzańskie prowadzi również remont nowej filii Muzeum Palace, w ramach, którego pozyskuje pamiątki oraz gromadzi historie o stratach z okresu II wojny światowej. To właśnie te dwie perspektywy wzbudziły potrzebę przyjrzenia się tematowi strat wojennych.

Podczas konferencji prelegenci przybliżyli szereg istotnych kwestii związanych z badaniem strat wojennych. Omawiano m.in. sposoby poszukiwania utraconych obiektów, aktywność państwowych instytucji w zakresie badania strat, metody rozpoznawania obiektów na podstawie fragmentów fotografii oraz znaczenie dokumentacji fotograficznej dzieł sztuki. Ponadto, podkreślono rolę konserwatorów w procesie ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dziękujemy za udział znakomitym ekspertom:

Aleksandra Trybuła – kierownik działu konserwacji w Muzeum Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Elżbieta Przyłuska – główny specjalista w Wydziale Restytucji Dóbr Kultury w MKiDN

Anna Lewandowska – konserwator w Muzeum Narodowym w Warszawie

Nadkomisarz dr Marek Łuczak – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Karolina Zalewska badacz niezależny

Aneta Giebuta – Kurator w Zamku Królewskim na Wawelu

 

WYSTAWA „JAN MARKSEN KONSERWATOR, NIEWIDOCZNY BOHATER”

Warto zaznaczyć, że konferencji towarzyszy wystawa plenerowa, dostępna również online na stronie https://muzeumtatrzanskie.pl/wystawy/wystawy-czasowe/jan-marksen-konserwator-niewidoczny-bohater/. Wystawa ta jest doskonałym uzupełnieniem sympozjum, prezentuje ona materiały związaną z Janem Marksenem i jego pracami konserwatorskimi.

 

Konferencja i towarzysząca jej wystawa stanowią ważny krok w kierunku lepszego zrozumienia i dokumentowania polskich strat wojennych, a także podkreślają znaczenie ochrony dziedzictwa kulturowego i działań na rzecz jego zachowania. Wydarzenie to dostarczyło zarówno wiedzy, jak i inspiracji dla wszystkich zainteresowanych historią i konserwacją dziedzictwa kulturowego.

Wydarzenie zostanie podsumowane także publikacją wydaną w formie ebooka.

Sympozjum było jednym z elementów projektu Badanie polskich strat wojennych w analizie konserwatorskiej inspirowane biografią Jana Marksena, o którym można przeczytać na stronie https://muzeumtatrzanskie.pl/projekt-badanie-polskich-strat-wojennych/.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

Wpisz szukane wyrażenie