Co nowego w muzeum?

Spisko-ukraińskie spotkania w Muzeum Tatrzańskim / Списько-українські зустрічі в Татранському музеї

Spisko-ukraińskie spotkania w Muzeum Tatrzańskim / Списько-українські зустрічі в Татранському музеї

„Macierzyństwo w tradycyjnej kulturze”, to temat dwóch spotkań, które odbędą się w spiskich filiach Muzeum Tatrzańskiego.

Prowadzić je będzie Hanna Szendryk z Muzeum Iwana Honczara w Kijowie oraz  Sylwia Plucińska z Działu Etnograficznego Muzeum Tatrzańskiego, Wykład z języka ukraińskiego przetłumaczy Kinga Nędza-Sikoniowska z Muzeum Tatrzańskiego.

Spotkania odbędą się 2 grudnia (piątek), o godz. 10.00 w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze i o godz. 14.00, w Zagrodzie Sołtysów w Jurgowie.

#SolidarnaKultura
#MuzeumTatrzańskieUkrainie

 


«Материнство в традиційній культурі» – тема двох зустрічей, які відбудуться у спиських філіях Татранського музею.

Їх проведуть Ганна Шендрик з Музею Івана Гончара в Києві та Сільвія Плуцінська з Етнографічного відділу Татранського музею, лекцію з української перекладатиме Кінга Недза-Сіконьовська з Татранського музею.

Зустрічі відбудуться 2 грудня (п’ятниця) на хуторі Коркошів в Чорній горі (11.00) та на хуторі Солтисів у Юргуві (14.00).

Małopolska Tarcza Humanitarna - logo

Projekt realizowany ze środków Małopolskiej Tarczy Humanitarnej.

Projekt zorganizowania pobytu twórczego muzealników z Ukrainy realizowany jest dzięki zwiększeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji podmiotowej dla Muzeum Tatrzańskiego na wydatki bieżące na rok 2022.

Проект фінансується Малопольським гуманітарним щитом.

Проект організації творчого перебування українських музейників реалізовується завдяки збільшенню Міністром культури та національної спадщини Польщі цільової субсидії Татранському музею на поточні витрати в 2022 році.

Plakat informuje o spisko-ukraińskich spotkaniach w Muzeum Tatrzańskim, które odbędą się 2 grudnia w Czarnej Górze o 11.00 i Jurgowie o 14.00. Na dole plakatu logotypy Małopolski, MKiDN, Muzeum Tatrzańskiego i Małopolskiej Tarczy Humanitarnej

Wpisz szukane wyrażenie