Co nowego w muzeum?

MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2018

MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2018

Powiat Nowotarski realizuje projekt, mający na celu społeczną integrację osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych na Podhalu”. Inicjatywa realizowana od 5 września do 26 października 2018 r. jest dofinansowana ze środków Województwa Małopolskiego. Realizatorem jest powiatowa placówka oświatowa – Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.

Partnerami projektu odpowiedzialnymi za prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej są Powiat Suski, Powiat Tatrzański, Muzeum Tatrzańskie oraz Tatrzański Park Narodowy. Partnerami zaangażowanymi w działania organizacyjno-opiekuńcze są: Fundacja na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu i Stowarzyszenie Dasz Radę – Inicjatywa Społeczno- Edukacyjna.

Organizowane działania przyczynią się do integracji społecznej poprzez stworzenie możliwości wzajemnego poznania się środowisk osób pełno i niepełnosprawnych oraz umożliwią prezentację talentów i możliwości osób o obniżonej sprawności.

W ramach projektu planowane są następujące wydarzenia:

  1. Podróże kształcą – podróże łączą.
  2. Rzeczpospolita Zakopiańska – śladami Niepodległej Polski.
  3. Sport jednoczy Polaków.

We wrześniu tego roku odbyło się pierwsze wydarzenie pod nazwą: „Podróże kształcą – podróże łączą”.

Kolejne działanie projektu to „Rzeczpospolita Zakopiańska – śladami Niepodległej Polski”, które odbędzie się 4 lub 11 października 2018 w Zakopanem.

Będzie to całodniowy rajd, którego zadaniem będzie uświadomienie jego uczestnikom, na miarę ich możliwości umiejętności, roli jaką odegrało i odgrywa Podhale i jego mieszkańcy w budowaniu niepodległej Polski. Beneficjenci zostaną wprowadzeni w świat historii podczas gry miejskiej w Zakopanem opartej miedzy innymi na Szlaku Hrabiego Władysława Zamoyskiego. W wyznaczonych miejscach będą czekać na uczestników gry wolontariusze z przygotowanymi zadaniami do wykonania. W ramach gry odbędą się także warsztaty edukacyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Tatrzańskiego im. Tytusa Chałubińskiego propagujące kulturę i tradycje i zwyczaje naszego regionu oraz przez Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego podczas których wykorzystywane są interaktywne gry ukazujące wspaniałość otaczającej nas przyrody i uczące jej ochrony. Niewątpliwą atrakcją będzie wjazd kolejką szynową na Gubałówkę, gdzie również planowany jest jeden z punktów kontrolnych. Poi zakończeniu gry, grupy wraz z przewodnikami spotkają się w Kuźnicach, aby wspólnie wyruszyć na Kalatówki zwiedzając po drodze Pustelnię Brata Alberta. Wędrówka tatrzańskim szlakiem będzie okazją do realizacji szeroko pojętej rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zawieranie nowych znajomości, przełamywanie bierności i stagnacji dnia codziennego, pokonywanie swoich słabości i ułomności, wzmacnianie wiary we własne możliwości, podnoszenie samooceny. Będzie to również lekcja spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w otoczeniu pięknego krajobrazu, a wspólny posiłek na łonie przyrody jeszcze bardzie wzmocni znaczenie słowa – integracja.

Rajd swoim oddziaływaniem obejmie 150 beneficjentów – osoby niepełnosprawne z powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego.

Zaprasza się osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu subregionu podhalańskiego do bezpłatnego udziału w przewidzianych atrakcjach. Aby wziąć udział w wydarzeniach należy przesłać formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji na stronie: www.soswnr1.nowytarg.pl.

 

„Integracja w Powiecie Nowotarskim w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Edycja trzecia”
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

Wpisz szukane wyrażenie