Co nowego w muzeum?

Mnie tu dobrze jest – spacer śladami Wisławy Szymborskiej 2 lipca

Mnie tu dobrze jest – spacer śladami Wisławy Szymborskiej 2 lipca

//English version below//
//Українська версія нижче//

 

Zapraszamy na spacer ulicami Zakopanego, podczas którego odwiedzimy miejsca związane z Wisławą Szymborską – oraz oddamy się niespiesznej lekturze wierszy noblistki i poświęconych jej tekstów. Zachęcamy, by przynieść swoje ulubione utwory!

Mnie tu dobrze jest – spacer śladami Wisławy Szymborskiej i wspólna lektura tekstów w ramach 100. rocznicy urodzin noblistki

2 lipca (niedziela)

Godz. 16:00

Start: Muzeum Kornela Makuszyńskiego, filia Muzeum Tatrzańskiego (ul. Tetmajera 15)

Koniec: gmach główny Muzeum Tatrzańskiego (ul. Krupówki 10)

Jak często bywała z Zakopanem Wisława Szymborska? Które miejsca odwiedzała i jakimi szlakami spacerowała? Odpowiedzi na te pytania poszukamy razem już w najbliższą niedzielę 2 lipca.

Spacer poprowadzą dr Emilia Pomiankiewicz-Wagner oraz dr Kinga Nędza-Sikoniowska, pracowniczki Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Chętnych zapraszamy od godziny 15.00 na bezpłatne zwiedzanie wystawy w literackiej filii Muzeum Tatrzańskiego – Muzeum Kornela Makuszyńskiego, ul. Tetmajera 15.

Wstęp wolny w ramach promocji Muzeum Tatrzańskiego

 

It’s Good for me Here –We are retracing the steps of Wisława Szymborska

2 July (Sunday) 16:00

It’s Good for me Here –We are retracing the steps of Wisława Szymborska and doing a public reading of her poems and letters on the anniversary of the Nobel Prize winner’s birthday.

Start: Kornel Makuszyński Museum, a branch of the Tatra Museum (ul. Tetmajera 15)

Finish:  The main building of the Tatra Museum.

How often was Wisława Szymborska in Zakopane?  Which places did she see and what trails did she walk?  We will explore these questions together on 2 July.

The walk will be led by Emilia Pomiankiewicz-Wagner, PhD and Kinga Nędza Sikoniowska, PhD, employees of the Tatra Museum in Zakopane.

Attendance is free!

We invite you to attend a free tour at 15:00 at the literature branch of the Tatra Museum, the Kornel Makuszyński Museum.

 

Мені тут добре
– прогулянка стежками Віслави Шимборської та спільне читання текстів у рамках 100-річчя від дня народження лауреата Нобелівської премії

2 липня (неділя) 16:00

Початок: Музей Корнеля Макушинського, філія Татранського музею (ul. Tetmajera 15)
Кінець: головна будівля Татранського музею (вул. Крупувки, 10)

У неділю, 2 липня, ми відзначатимемо 100-річчя від дня народження великої польської поетеси, лауреата Нобелівської премії з літератури Віслави Шимборської. Запрошуємо вас на прогулянку вулицями Закопаного, під час якої ми відвідаємо місця, пов’язані з Віславою Шимборською – і зануримось у неквапливе читання її віршів та текстів присвячених їй.

Екскурсія буде польською мовою, але ми також читатимемо українські переклади віршів Шимборської.

Як часто Віслава Шимборська відвідувала Закопане? У яких місцях вона побувала і якими стежками ходила? Відповіді на ці запитання шукатимемо разом цієї неділі, 2 липня!

Прогулянку ведуть співробітники Татранського музею д-р Емілія Помянкевич-Вагнер і д-р Кінга Недза-Сіконьовська. д-ра Титуса Халубінського в Закопаному.

Зацікавлених запрошуємо безкоштовно відвідати виставку з 15.00 у літературному відділенні Татранського музею – Музеї Корнеля Макушинського, вул. Тетмайера 15.

Вхід безкоштовний!

Wpisz szukane wyrażenie