Co nowego w muzeum?

„NOT.FOT. NOTATNIK FOTOGRAFICZNY WŁADYSŁAWA HASIORA” SPOTKANIE Z JULITĄ DEMBOWSKĄ I ŁUKASZEM GORCZYCĄ

„NOT.FOT. NOTATNIK FOTOGRAFICZNY WŁADYSŁAWA HASIORA” SPOTKANIE Z JULITĄ DEMBOWSKĄ I ŁUKASZEM GORCZYCĄ

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni

ul. Puławska 113a
10.05.2019 (piątek) godz. 18:00

Zapraszamy na spotkanie z członkami zespołu redakcyjnego Not. Fot. Julitą Dembowską i Łukaszem Gorczycą, którego tematem będą dwa obszerne zbiory fotografii Władysława Hasiora poświęcone pomnikom (vol. 5) i sztuce plebejskiej (vol. 6) – tak zwanej przez artystę nieskrępowanej, amatorskiej, przydomowej twórczości. Oba, pozornie odległe od siebie cykle, łączy wrażliwość obserwatora na specyficzne wykwity sztuki w przestrzeni wspólnej, które klasyfikuje z powagą godną antropologa zamorskiej ekspedycji, acz nie bez humoru.

NOT.FOT. to wydawany przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, magazyn dedykowany jednemu dziełu – Notatnikowi fotograficznemu Władysława Hasiora. To niezwykłe archiwum wizualne składa się z 20 tysięcy przezroczy, wykonanych na przestrzeni niemal 30 lat i usystematyzowanych przez artystę w cyklach tematycznych. To unikalny w tej skali, wyrazisty dokument polskiej kultury wizualnej ostatniej ćwierci XX wieku, a jednocześnie pasjonujący, fotograficzny szkicownik sławnego artysty, który służył mu również za narzędzie do pracy popularyzatorskiej i edukacyjnej.

NOT.FOT. to wydawnictwo seryjne (w roku 2017 ukazały się 4 zeszyty, w 2018 – 2 kolejne), które w nowatorski sposób łączy formę współczesnego, bogato ilustrowanego magazynu i rzetelnego muzealnego katalogu. Oprócz obszernej prezentacji fotografii Władysława Hasiora na jego łamach publikowane są teksty omawiające specyfikę Notatnika fotograficznego, materiały archiwalne, a także dedykowane Hasiorowi prezentacje współczesnych artystów.

Rozmowę poprowadzi Katarzyna Kucharska-Hornung.

Wpisz szukane wyrażenie