Co nowego w muzeum?

NOT.FOT. NOTATNIK FOTOGRAFICZNY WŁADYSŁAWA HASIORA VOL. 2

NOT.FOT. NOTATNIK FOTOGRAFICZNY WŁADYSŁAWA HASIORA VOL. 2

Muzeum Tatrzańskie prezentuje drugi zeszyt magazynu “NOT.FOT.” dedykowanego wyjątkowemu dziełu z kolekcji muzeum – Notatnikowi fotograficznemu Władysława Hasiora. To niezwykłe archiwum wizualne składa się z 20 tysięcy przezroczy, wykonanych na przestrzeni niemal 30 lat i usystematyzowanych przez artystę w cyklach tematycznych. To unikalny w tej skali, wyrazisty dokument polskiej kultury wizualnej ostatniej ćwierci XX wieku, a jednocześnie pasjonujący, fotograficzny szkicownik sławnego artysty, który służył mu również za narzędzie do pracy popularyzatorskiej i edukacyjnej.

Drugi zeszyt “NOT.FOT.” nosi podtytuł Poezja przydrożna i jest poświęcony peerelowskiej propagandzie wizualnej lat 70. i 80. Przedstawiamy wyjątkowe zdjęcia Władysława Hasiora dokumentujące przydrożne slogany i murale w polskich wsiach i miasteczkach. Do dokumentalnych fotografii zakopiańskiego artysty nawiązują współczesne prace Andrzeja Tobisa z cyklu A-Z (Gabloty edukacyjne), których wybór publikujemy. Z kolei po raz pierwszy drukiem ukazuje się zapis jednego ze spotkań autorskich Władysława Hasiora, które prowadził w swej pracowni wykorzystując doń slajdy z własnego archiwum.

“NOT.FOT.” to wydawnictwo seryjne (w roku 2017 ukażą się 4 zeszyty), które w nowatorski sposób łączy formę współczesnego, bogato ilustrowanego magazynu i rzetelnego muzealnego katalogu. Oprócz obszernej prezentacji fotografii Władysława Hasiora na jego łamach znajdą się teksty omawiające specyfikę Notatnika fotograficznego, materiały archiwalne, a także dedykowane Hasiorowi prezentacje współczesnych artystów.

“- HA, HA, HA! – Hasior zapisał na serwetce trzy rzymskie dziesiątki po czym odczytał je zgodnie z regułami rosyjskiego alfabetu. Ten wymowny żart z propagandowej celebry wokół XXX-lecia PRL artysta zaadresował do wyższego szczeblem, oficjalnego gościa ze Związku Radzieckiego przy zakrapianej kolacji w jednej z zakopiańskich restauracji. Jak wspomina obecna przy tym spotkaniu przyjaciółka artysty, mimo konsternacji towarzyszących gościowi lokalnych dygnitarzy partyjnych, żart szczęśliwie rozszedł się po kościach. Połowa lat 70., na którą przypadał ów jubileusz Polski Ludowej, była już czasem mniej lub bardziej sankcjonowanej, miękkiej krytyki realnego socjalizmu.”

Łukasz Gorczyca, Propaganda zdemoralizowana, “NOT.FOT.” vol. 2, lipiec 2017

“NOT.FOT.” vol. 2
80 stron, teksty w języku polskim i angielskim
Zespół redakcyjny:
Julita Dembowska, Łukasz Gorczyca, Błażej Pindor, Sylwia Serafinowicz, Kola Śliwińska
Wydawca:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
Nakład:
500 egzemplarzy
ISBN: 978-83-60982-13-6

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego

             

Wpisz szukane wyrażenie