Co nowego w muzeum?

Odznaczenia dla dyrekcji i pracowników Muzeum Tatrzańskiego

Odznaczenia dla dyrekcji i pracowników Muzeum Tatrzańskiego

30 lipca, w czasie uroczystej gali z okazji stulecia gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego, w imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana prof. Piotra Glińskiego, Pan Ryszard Pagacz – I Wicewojewoda Małopolski, w uznaniu dla wybitnych osiągnięć w działalności na rzecz kultury polskiej i ochrony dziedzictwa narodowego, wręczył:
Annie Wende-Surmiak, dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz
Katarzynie Parze, zastępcy dyrektora Muzeum Tatrzańskiego ds. finansów i rozwoju, Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Ponadto, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego zostały nadane Srebrne Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyże Małopolski dla sześciu pracowników Muzeum Tatrzańskiego. Pani Iwona Gibas, członek zarządu Województwa Małopolskiego, wręczyła odznaki:
Pani Jadwidze Bobak,
Pani Halinie Figlarz,
Pani Stanisławie Horyńskiej,
Pani Annie Jarząbek,
Pani Krystynie Łazarczyk,
Pani Annie Wojtas.
Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Wpisz szukane wyrażenie