Co nowego w muzeum?

Otwarcie wystawy Hasior – Rycharski

Otwarcie wystawy Hasior – Rycharski

W piątek 26 stycznia, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, miało miejsce uroczyste  otwarcie, współorganizowanej przez nas wystawy Władysław Hasior – Daniel Rycharski „mogę wam opowiedzieć o sobie o was”.

Dzień później, w sobotę, odbyło się oprowadzanie z udziałem kuratorki wystawy Julity Dembowskiej z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem oraz i autora Daniela Rycharskiego. Oba wydarzenia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.

Wystawa jest okazją do spotkania dwóch ważnych dla polskiej sztuki artystów. Koncentruje się ona wokół OSOBY i otaczającego ją/jego świata, którego „dramatyczność” dostrzegał i komentował w swoich pracach Władysław Hasior, i świata, o którego kryzysie wartości mówi Daniel Rycharski. Z jednej strony mamy więc narratora, pragnącego „budzić wrażliwość na zjawiska, która spospolitowała nam codzienność” i opowiadającego, że ból, samotność, wina, to doświadczenia towarzyszące człowiekowi od wieków. Z drugiej artystę, który porusza tematy związane z wykluczeniem człowieka, z nieakceptowaniem jego odmienności, mówiącego o kryzysie dotychczas obowiązujących norm i pojęć moralnych, a także o konieczności zmian oraz zaaktywizowania się w obliczu współczesnych problemów. Obaj artyści podkreślają również swoje pochodzenie, a ich głosy łączą się w jedną opowieść o ludzkim doświadczeniu.

Prezentowane na wystawie prace pochodzą z kolekcji prywatnych i instytucjonalnych. W przypadku Hasiora są to przede wszystkim asamblaże i materiały archiwalne pochodzące z naszych zbiorów. Poza obiektami wypożyczonymi z galerii i od osób prywatnych, na wystawie prezentowane są również nowe prace przygotowane przez Daniela Rycharskiego specjalnie na tę ekspozycję.

 

Wystawę można oglądać w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Plac Zdrojowy 2, do 19 maja 2024 r.

 

Kuratorka: Julita Dembowska

Współpraca: Andżelika Kliś

Pomysłodawczyni i inicjatorka projektu: Eulalia Domanowska

Komunikacja: Alina Balcerek-Budźko

Identyfikacja wizualna: Jakub de Barbaro

Współorganizator: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Wypożyczenia: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Gunia Nowik Gallery, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kolekcje prywatne

Patroni medialni: artinfo.pl, esopot.pl, NN6T, prestiż, SZUM, Zawsze Pomorze

Wpisz szukane wyrażenie