Co nowego w muzeum?

PROJEKT „MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO”

PROJEKT „MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO”

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

Tytuł projektu:

Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

 

Partnerzy projektu:

Partner wiodący – Wnioskodawca

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach http://www.muzeum.gorlice.pl

 

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/

(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/

(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/

(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/

(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku http://liptovskemuzeum.sk/

(P 6) Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/

(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem https://muzeumtatrzanskie.pl/

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

 

Opis projektu w części dotyczącej Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem:

Willa Koliba – pierwszy dom w stylu zakopiańskim zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza dla Zygmunta Gnatowskiego. Tak ważny zabytek kultury materialnej Podhala stanowi znakomitą podstawę do stworzenia interdyscyplinarnego projektu dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami. W ramach projektu „MUZEA OTWARTE – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” Muzeum Tatrzańskie przygotuje miniatury – makiety dedykowane głównie osobom niewidzącym i słabowidzącym, zaopatrzone w braillowski opis, najważniejszych obiektów w stylu zakopiańskim Stanisława Witkiewicza, a także zestawy edukacyjne kładące nacisk na sensorykę, składające się z elementów z motywami w stylu podhalańskim, które będą angażować zarówno zmysł dotyku, jak też i słuchu oraz smaku. Unikatem będzie przygotowanie wyboru najważniejszych portretów autorstwa Witkacego w technice tyflografiki. Nie zabraknie również audiodeskrypcji i słuchowiska, które będą komentarzem, uzupełnieniem dla przygotowanych eksponatów. Działania proponowane przez Muzeum Tatrzańskie mają pomóc w efektywnym wykorzystaniu i propagowaniu dziedzictwa kulturowego oraz odpowiadać na potrzeby każdego odbiorcy odwiedzającego zakopiańską placówkę.

 

Okres realizacji projektu:

2018-2020

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€

Wartość projektu (w części dotyczącej Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem) 146 218,35 €

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Wpisz szukane wyrażenie