Co nowego w muzeum?

PROJEKT NATURA I KULTURA: GÓRY, KTÓRE INSPIRUJĄ

PROJEKT NATURA I KULTURA: GÓRY, KTÓRE INSPIRUJĄ

Dnia 6 lipca w Museo Civico Alpino Arnaldo Tazzetti w Usseglio (we włoskim Piemoncie) odbyła się inauguracja projektu pt. Natura i kultura: góry, które inspirują oraz wernisaż wystawy archiwalnych fotografii ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego organizowanej w ramach projektu.

W wernisażu uczestniczyli: Alberto Tazzetti, prezydent Museo Civico Alpino w Usseglio, Emanuela Lavezzo, dyrektor Museo Civico Alpino w Usseglio, Andrea Poma, burmistrz Usseglio, Daniele Gabriele, burmistrz sąsiedniej miejscowości Lemie oraz Aldo Audisio, koordynator włoskiej edycji projektu. Muzeum Tatrzańskie reprezentował dyrektor Michał Murzyn, koordynatorka projektu i kuratorka wystawy Emilia Pomiankiewicz-Wagner oraz prowadzący warsztaty edukacyjne Michał Mierczak. Wydarzenie uświetnił występ artystów z Podhala: Andrzeja Guta-Mostowego, Pawła Majerczyka oraz Bartłomieja Haładny.

Wernisaż był inauguracją także drugiej wystawy przygotowanej przez Museo Civico Alpino w Usseglio poświęconej problemowi migracji: Memoria e Accoglienza.

Kolejnego dnia w niedzielę odbyły się warsztaty edukacyjne prezentujące dziedzictwo Podhala. Odbyła się prezentacja instrumentów podhalańskich oraz prezentacja stroju góralskiego. Młodsze dzieci miały możliwość wykonać własną owcę z filcu, a starsi tradycyjną spinkę góralską. Bardzo dziękujemy partnerowi projektu: Museo Civico Alpino Arnaldo Tazzetti za gościnność i zapoczątkowaną współpracę.

Kultura i natura: góry, które inspirują

Prezentacja i zestawienie wybranych fotografii archiwalnych ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego proponuje spojrzenie na naturę i kulturę jako na wzór rzeczywistości nieopozycyjnej. Ukazuje pewnego rodzaju proces stopniowego przenikania się tych dwóch zjawisk. Pierwsza część wystawy poświęcona jest naturze w najczystszej i najprostszej formie. Piękno i nieskazitelność krajobrazu górskiego, bogactwo roślinności, klimat i zmienność warunków pogodowych oraz pór roku. Dostrzegalna jest tutaj różnorodność w ukształtowaniu terenu oraz różne formy krajobrazu naturalnego. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest to odzwierciedlenie krajobrazu pierwotnego.

W drugiej części wystawy pojawia się człowiek, który rozpoczyna eksplorację gór, realizuje wycieczki i wyprawy wspinaczkowe oraz narciarskie. Obcuje z naturą zachwycony jej wszechobecnym, substancjalnym pięknem. Doskonali umiejętności i walczy ze swoimi słabościami. Czerpie z tego faktu radość i empiryczne doznania. Przyczynia się do powstania krajobrazu kulturowego, ponieważ dochodzi do coraz silniejszej antropizacji środowiska. Rozwija się infrastruktura, powstają schroniska w Tatrach i kolejka na Kasprowy Wierch. Na halach i łąkach prowadzone jest pasterstwo dyktowane surowymi warunkami klimatycznymi, następuje rozwój budownictwa i sukcesywnie postępująca urbanizacja. Rodzi się folklor, kultura rodzima i sztuka, ale wciąż najważniejsze są góry. Poprzez zestawienie fotografii przemiany te zaprezentowane zostały jednak jako zjawiska i fakty kultury linearne i koherentne względem przyrody. Istotne miejsce zajmuje tutaj także Muzeum, które chroni, gromadzi i pielęgnuje Wybrane fotografie prezentują tym samym Muzeum jako instytucję kształcącą i uwrażliwiającą na piękno natury. W ten sposób ukazana jest także misja muzeum jako instytucji wpływającej na świadomość i znaczenie ochrony terenów górskich.

Syntetyczne zestawienie fotografii prezentujących doskonałość natury oraz wartość materialną i niematerialną, którą niesie za sobą kultura podkreśla poczucie przynależności człowieka do natury. Natura traktowana jest w tym kontekście jako substancjalna materia która znajduje się w systemie wartości człowieka. Jednocześnie skłania do refleksji i powtórzenia za Kolbuszewskim, że przyroda widziana w perspektywie ludzkiej świadomości, stanowi jeden z fenomenów kultury. Głównym celem wystawy to pozytywne ukazanie aspektów relacji człowieka z przyrodą, natomiast wartością dodaną jest skłonienie do refleksji nad etyką ekologiczną oraz jej budowanie.

Projekt został dofinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura inspirująca.

Wpisz szukane wyrażenie