Co nowego w muzeum?

Rocznica pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Rocznica pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

//українська версія нижче//

 

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wyraża solidarność z barbarzyńsko zaatakowanym narodem Ukrainy.

Rocznica pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę napawa nas przerażeniem i smutkiem – cierpienia ludzkie, ale i straty w sferze kultury są niepowetowane.

W szczególny sposób jesteśmy dziś myślami z muzealnikami i muzealniczkami, strzegącymi dziedzictwa kulturowego w Ukrainie. O jego kluczowym znaczeniu boleśnie świadczą działania Kremla, dla którego kultura (sztuka, sport, język czy określone narracje historyczno-tożsamościowe) stała się orężem w brutalnej, nie tylko symbolicznej już walce. Nie ma na to naszej zgody.

Rozumiemy też, że – poza zwykłą przyzwoitością – pomoc Ukrainie jest polską racją stanu. Od początku dokładamy więc do niej swoją cegiełkę. Działania Muzeum Tatrzańskiego na rzecz Ukrainy mogą Państwo na bieżąco śledzić na naszej stronie internetowej: muzeumtatrzanskie.pl/dlaukrainy

 

 

Татранський музей Ім. Д-ра Тита Халубінського в Закопаному висловлює свою солідарність з народом України, який зазнав варварської атаки.

Річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну наповнює нас жахом і сумом – людські страждання, але й культурні втрати непоправні.

Особливо наші думки сьогодні з музейниками України, які охороняють культурну спадщину рідного краю. Її ключове значення болісно засвідчують дії Кремля, для якого культура (мистецтво, спорт, мова чи окремі наративи історії та ідентичності) стала зброєю у жорстокій, не лише символічній боротьбі. Ми на це не згодні.

Ми також розуміємо, що крім загальної порядності – допомога Україні становить інтерес польської держави. Тому ми з самого початку робимо й наш внесок. Постійно стежити за діяльністю Татранського музею для України можна на нашому сайті: muzeumtatrzanskie.pl/dlaukrainy

 

 

Autor ilustracji: Ivan Simovonyuk, Zakopane 2022

#StandWithUkraine

Wpisz szukane wyrażenie