Co nowego w muzeum?

Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej w Muzeum Tatrzańskim. Część IV.

Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej w Muzeum Tatrzańskim. Część IV.

Od 2018 roku Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem rozbudowuje kolekcję sztuki współczesnej I najnowszej. Dzięki dofinansowaniom z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej w muzealnych zasobach znalazły się prace Pauliny Ołowskiej, Zofii Rydet, Małgorzaty Mirgi-Tas, Marii Lobody, Huberta Czerepoka, Zbigniewa Rogalskiego, Jana Dziaczkowskiego.

W 2021 kolekcja działu sztuki Muzeum Tatrzańskiego powiększyła się o:

  • 28 rysunków z cyklu „Jurgów” autorstwa Edwarda Dwurnika,
  • cykl „Las Chałubińskich” Magdaleny Ciszewskiej-Rząsy”,
  • cykl 5 panoram tatrzańskich Kamila Kuskowskiego
  • oraz fotografie i film Zygmunta Rytki z cyklu „Ciągłość nieskończoności”.

Pozyskane prace w różny sposób wpisują się w zbiory działu sztuki Muzeum Tatrzańskiego. W tym roku wszystkie skupiają się na różnych aspektach krajobrazu. Każde z nich operuje jednak innymi środkami wyrazu, inne są również motywacje, stojące za powstaniem tych dzieł.

Zestaw rysunków Edwarda Dwurnika z Jurgowa będzie znakomicie korespondował z obszernym zbiorem szkiców z górskich wypraw Andrzeja Wróblewskiego. Z kolei konceptualne działania Zygmunta Rytki zarejestrowane na fotografiach i filmie pokazują zupełnie inną perspektywę obserwacji krajobrazu i wchodzenia z nim w interakcje, ale także korespondują z performatywnym działaniem Zygmunta Januszewskiego, wykonującego „śniegodruk” w Tatrach (w kolekcji MT). Prace Magdaleny Ciszewskiej Rząsy i Kamila Kuskowskiego są natomiast z jednej strony dialogiem z historią, sentymentalnym spojrzeniem wstecz, ale również krytycznym głosem na temat tego jak obecnie traktowane są przyroda i pejzaż. Muzeum Tatrzańskie od kilku lat stara się pokazywać swoją historyczną kolekcję poprzez pryzmat sztuki współczesnej i stąd też powiększanie muzealnych zasobów o obiekty sztuki najnowszej.

 

Zachęcamy do obejrzenia konferencji prasowej:

Wpisz szukane wyrażenie